Wizyta studyjna w ramach projektu pn. ,,Sami-Dzielni!

23 grudnia 2022

W dniach 12-13 grudnia 2022 roku Stanisław Gurba Wiceprezes Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” uczestniczył w wizycie studyjnej zorganizowanej w ramach projektu pn. ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’.

Celem wizyty studyjnej było zapoznanie ze standardem usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, opracowanym i pilotażowo wdrożonym w ramach projektu na terenie województwa małopolskiego.

Projekt jest realizowany przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Gminą Miasta Tarnowa, Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieprz, Gminą Zakliczyn oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Szczegółowe informacje o projekcie są zamieszczone na stronie internetowej ROPS w Krakowie pod linkiem: https://rops.krakow.pl/sami-dzielni/o-projekcie

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This