Szkolenie kadry fundacji w ramach „Akredytowane projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry sektora edukacji dorosłych”

W dniach 8-12.04.2024 r. odbyło się szkolenie kadry edukacji fundacji na temat pozaformalnych metod edukacji i wspierania osób z niepełnosprawnościami w dziedzinie kompetencji społecznych.
 
Było to działanie w ramach „Akredytowane projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry sektora edukacji dorosłych” nr 2022-1-PL01-KA121-ADU-000067888 oraz nr 2023-1-PL01-KA121-ADU-0000147924.
 
 
Szkolenie zostało poprowadzone przez organizację Base3 Società Cooperativa z Włoch
Serdeczne podziękowania dla zespołu prowadzącego dla nas szkolenie w składzie: Irene, Gaia, Elena oraz Luca.
 
Tematyka naszego szkolenia dotyczyła m.in.:
 
✅ poznania i przetestowania modelu biznesowego Canva opracowanego w ramach projektu @Coop4IN mającego na celu:
  • społeczną i zawodową integrację osób z niepełnosprawnościami na obszarach wiejskich;
  • opracowanie zaleceń służących do promowania znaczenia tworzenia i wspierania przedsiębiorstw i spółdzielni społecznych w obszarach wiejskich, jako środku zrównoważonego rozwoju lokalnego, a tym samym umożliwienia podniesienia jakości usług świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnością;
✅ poznania nowoczesnych narzędzi stworzonych w ramach projektu ONAT4All służących podnoszeniu świadomości dostępności w sektorze turystycznym i promowaniu udziału osób z niepełnosprawnościami w aktywnościach na świeżym powietrzu;
 
✅ poznania metod integracji, wsparcia i zatrudnienia osób z autyzmem w Centrum Opieki Dziennej i Gospodarstwie Społecznym La Semente w Spello;
 
✅ poznania narzędzi dla przedsiębiorstw społecznych typu open source (OpenProject, Nextcloud, Bitwarden) promujących powszechny dostęp za pośrednictwem otwartej lub bezpłatnej licencji do projektu lub planu produktu oraz powszechną ich redystrybucję;
 
✅ poznania wizji, struktury, sektorów działalności (m.in. usługi cateringu dla szkół, usługi porządkowe, dbanie o środowisko, zieleń miejską, usługi asystentów osób starszych) oraz procedur zatrudnienia osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz osób z niepełnosprawnościami na przykładzie działań Spółdzielni Pracy Labor Società Cooperativa Sociale w Bolsenie;
 
✅ poznania działalności cukierni promującej integrację zawodową oraz społeczną osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Społeczne La Bottega Azzurra – Impresa Sociale z Gubbio.
 
Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.
 

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This