”Akredytowane projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry sektora edukacji dorosłych” „Accredited mobility projects for adult learners and adult education Staff”   KA121-ADU – Akredytacja dla organizacji indywidualnej w sektorze edukacji dorosłych...

czytaj dalej