ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/DDS/12/2022 (TRANSPORT)

22 grudnia 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/DDS/12/2022 z dnia 21.12.2022 r.

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,,Wyjdź z Domu” prowadzi procedurę zapytania ofertowego dotyczące usługi polegającej na transporcie (przywóz i odwóz) Uczestników Projektu pn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach”

Nr projektu: RPMP.09.02.03-12-0488/19

Upublicznione dnia 21 Grudzień 2022 r. na stronie internetowej:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/140012

Świadczenie usług transportowych (przywóz i odwóz uczestników) celem realizacji zleconego zadania publicznego pn.: „Prowadzenie Dziennego Domu Seniora w ramach projektu pn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020″

Termin składania ofert upływa w czwartek 29.12.2022 r. o godzinie 13.00. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załącznik nr 1.

Zapytanie ofertowe 02.DDS.12.2022 – transport uczestników DDS POBIERZ

Ostatnie artykuły

Zapraszamy na konferencję

Zapraszamy na konferencję

Ośrodek Wsparcia i Testów Kraków-Gorlice wraz z Wydziałem Humanistycznym AGH zapraszają na konferencję „Technologie asystujące w życiu osób z niepełnosprawnościami — nadzieje, obawy, perspektywy”. Odbędzie się ona we wtorek 02.04.2024 na Wydziale Humanistycznym AGH...

czytaj dalej

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This