Podsumowanie projektu ,,Seniorzy w akcji”

 Projekt „SENIORZY W AKCJI’’ (2020-1-PL01-KA204-082300) zrealizowany został przez Fundację „Wyjdź z Domu” i 3 partnerów z: Rumunii, Słowenii, Teneryfy. Projekt realizowany był od 01.12. 2020 r. do 31.12 2022 r. Projekt skierowany był do osób starszych i pracowników kadry edukacyjnej organizacji partnerskich – łącznie zaangażowanych było co najmniej 50 osób.

Pomysł projektu zrodził się z potrzeby prowadzenia szeroko zakrojonych działań na rzecz seniorów, ze względu na rosnący odsetek seniorów we wspólnotach krajów europejskich.

Ogólnym celem projektu było rozwijanie świadomości obywatelskiej, zaangażowania i aktywności społeczno-edukacyjnej seniorów w celu wykorzystania ich potencjału, zwiększenia uczestnictwa i zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób powyżej 55 roku życia.

Organizacje partnerskie:

 • FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WYJDŹ Z DOMU” – Polska
 • ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA EDUPLUS – Teneryfa, Hiszpania
 • EDUNET ORGANIZATION – Rumunia
 • RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO – Słowenia

W trakcie projektu przeprowadzono następujące działania:

 • 4 międzynarodowe spotkania projektowe dla min. 8 osób z kadry zarządzającej projektami,
 • 1 krótki wyjazd szkoleniowy dla pracowników dla min. 12 uczestników zespołu edukacyjnego partnerów projektu,
 • 3 wyjazdy typu „Mobilność łączona dorosłych słuchaczy” dla łącznie co najmniej 24 uczestników projektu w wieku 55+,
 • przeprowadzono 144 godziny lekcyjne zajęć/warsztatów/treningów edukacyjnych w ramach wszystkich mobilności realizowanych w projekcie.

W ramach mobilności indywidualnej poruszano różne zagadnienia związane z udzielaniem wsparcia seniorom, ich edukacją oraz kształtowaniem postaw przedsiębiorczych, angażowaniem się w sprawy obywatelskie, w tym wolontariatem czy pokonywaniem barier i ograniczeń psychologicznych związanych z tzw. „trzecim wiekiem”.

Dzięki działaniom projektowym:

 • Podniósł się poziom kompetencji językowych i interpersonalnych kadry projektu, organizacji partnerskich i uczestniczących seniorów,
 • Nastąpiło zwiększenie świadomości różnorodności kulturowej państw Partnerów i społeczeństwa europejskiego,
 • Seniorzy uczyli się kreatywnego myślenia, organizacji pracy w grupie,
 • Nastąpiło zwiększenie świadomości i wiedzy na temat Unii Europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do wspólnych unijnych wartości, zasad jedności i różnorodności oraz dziedzictwa społecznego, kulturowego i historycznego,
 • Projekt przyczynił się do wzrostu umiejętności przedsiębiorczego myślenia i nastawienia, kreatywności oraz współpracy na polu nauki. Projekt promował uczenie się przez całe życie (long live learning).

Ponadto projekt zapewnił wszystkim organizacjom partnerskim możliwość zbudowania ram dla przyszłej współpracy w oparciu o cenne doświadczenia zdobyte w trakcie jego realizacji. Przyczynił się do zwiększenia świadomości na temat znaczenia łączenia różnych obszarów edukacji i kształtowania polityki, w celu zapewnienia wysokiej jakości edukacji obywatelskiej. Dla uczestników projektu, organizacji i pracowników spotkania w ramach projektu były wyjątkową okazją do interakcji na poziomie osobistym i zawodowym, poznania różnych środowisk kulturowych i organizacji z innych krajów.

W trakcie realizacji projektu opracowane zostały przykładowe scenariusze warsztatów dla seniorów dotyczące aktywności obywatelskiej, kreatywności, dialogu międzykulturowego oraz przedsiębiorczości. Zostają one udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania i rozpowszechniania w ramach licencji Creative Commons. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszymi pomysłami na przeprowadzenie ciekawych zajęć dla seniorów. Wszystkie nasze scenariusze można pobrać poniżej w formacie PFD (wersja polska/ angielska). 

Serdecznie dziękujemy naszym Partnerom oraz Beneficjentom za kreatywnie spędzony czas na wymianie wiedzy, informacji oraz poznaniu różnorodności kulturowej. Zdobyta wiedza oraz doświadczenie z pewnością wykorzystamy i wdrożymy w naszym lokalnym środowisku oraz w przyszłych projektach. 


Scenariusze warsztatów dla Seniorów do pobrania poniżej ⤵️⤵️


1. Dialog międzykulturowy:

2. Aktywność obywatelska:

3. Wolontariat:

4. Kreatywność:

5. Twórcze myślenie:

6. Przedsiębiorczość:


 

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This