Ogłoszenie o rekrutacji do Dziennego Domu Seniora w Gorlicach

24 listopada 2021

Fundacja ”Wyjdź z Domu” ogłasza rekrutację do Dziennego Domu Seniora prowadzonego w ramach projektu „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach”.

Głównym celem działalności Dziennego Domu Seniora jest zapewnienie dziennej opieki osobom niesamodzielnym w wieku 60+ , poprzez wzrost aktywności oraz polepszenie ich funkcjonowania.

W ramach Domu, który zlokalizowany jest ul. Rynek 1, 38-300 Gorlice  (dawny Dom Polsko-Słowacki) świadczone będą usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne oraz aktywizująco -usprawniające.

UDZIAŁ BEZPŁATNY!

Rekrutacja do Dziennego Domu Seniora przeprowadzona zostanie dwuetapowo.

W pierwszym etapie rekrutacji – przyjmowane będą wnioski od osób zainteresowanych udziałem w które będą weryfikowane pod względem spełniania kryteriów formalnych i premiujących.

Obowiązkowymi kryteriami rekrutacji są:

  • zamieszkiwanie na terenie powiatu gorlickiego, w szczególności miasta Gorlice;
  • wiek powyżej 60 lat;
  • osoba niesamodzielna, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

W drugim etapie rekrutacji – odbędą się rozmowy pogłębione z psychologiem i pracownikiem socjalnym.

W wyniku procesu rekrutacji zostanie wyłoniona grupa 30 seniorów. Wyniki dostępne będą w Biurze Dziennego Domu Seniora w Gorlicach. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie o pozytywnym wyniku rekrutacji.

Ostateczne rozpoczęcie udziału w projekcie przez dana osobę będzie następować po uprawomocnieniu się decyzji kierującej do Domu wydanej przez ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Uczestnika / Uczestniczki.

Formularze zgłoszeniowe mogą być dostarczane do Dziennego Domu Seniora w Gorlicach przez zainteresowanych Uczestników osobiście lub poprzez osoby trzecie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Kierownik Dziennego Domu Seniora – Anna Rafa

Telefon: +48 730 777 243

E-mail: ddsgorlice@gmail.com

Szczegółowy Regulamin Rekrutacji oraz Formularze zgłoszeniowe wraz ze wzorami oświadczeń dostępne są w Dziennym Domu Seniora w Gorlicach (ul. Rynek 1), w godzinach pracy placówki (8 – 16) lub do pobrania poniżej:

 

Ostatnie artykuły

2 podcast – Oszczędność energetyczna

2 podcast – Oszczędność energetyczna

Już jest !!! Nasz drugi odcinek ekologicznego podcastu. Tym razem poruszamy temat oszczędności energetycznej. Nie ulega wątpliwości, że zapotrzebowanie na energię ciągle wzrasta, dlatego też szukamy alternatywnych rozwiązań. Więcej na ten temat oraz skutecznych...

czytaj dalej
Erasmus+ KA210-ADU

Erasmus+ KA210-ADU

Dnia 1 lutego 2022 nasza Fundacja rozpoczęła wspólny projekt Erasmus+ KA210-ADU z organizacją ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL ECONOMY GROUP z Grecji. Główną tematyką naszego partnerstwa jest dążenie do rozwoju kompetencji i wymiana doświadczeń kadry partnerów tematach...

czytaj dalej

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This