Fundacja „Wyjdź z Domu” oraz Kwiatonowickie Stowarzyszenie „Homini” zapraszają osoby z niepełnosprawnościami z terenu powiatu gorlickiego do uczestnictwa w projekcie pn. „Wyjdź z domu – bądź aktywny”.

Projekt ten skierowany jest wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które są:

  1. osobami bezrobotnymi, w tym długotrwale bezrobotnymi
  2. osobami biernymi zawodowo

W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które:

–   są ubezpieczone w KRUS, jako rolnik

–  są ubezpieczone  w KRUS jako domownik rolnika (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników- Dz.U.2016r.,poz.277)

–   Uwaga! Osoby zarejestrowane w KRUS, mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem zawieszenia opłacania składek w KRUS na czas uczestnictwa w projekcie.

Projekt ma na celu pomoc osobom z niepełnosprawnościami w usamodzielnianiu się, zdobyciu kwalifikacji zawodowych i pracy. Kluczowe działania obejmują:

– wyznaczenie z ekspertem (doradcą zawodowym) ścieżki zawodowej  uczestnika, poradnictwo zawodowe;

– wyjazdy szkoleniowo – terapeutyczne;

– wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz osób zależnych za pomocą wolontariuszy;

– indywidualne poradnictwo psychologiczne;

– zatrudnienie wspomagane i pośrednictwo pracy;

– podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach;

– uczestnictwo w 3-5 miesięcznych stażach zawodowych;

– zdobycie pracy.

Wszystkie działania realizowane w projekcie są dla uczestników bezpłatne.

Osobom, które uczestniczą w szkoleniach wypłacane będzie stypendium szkoleniowe.

Osobom biorącym udział w stażach wypłacane jest stypendium stażowe w wysokości 1500 zł brutto brutto miesięcznie. Organizator pokrywa również koszty niezbędnych badań lekarskich.

 Szczegółowe informacje dostępne są:

  • pod nr tel. 730 777 293,
  • pod e-mailem – fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com
  • strona internetowa: www.wyjdzzdomu.pl
  • biuro projektu: ul. Michalusa 18 w Gorlicach, 38-300 Gorlice. (budynek Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 8 w kondygnacji piwnic) Czynne (w godz. 7:00 – 14:00, od pon – pt)

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin_i_formularz_rekrutacji_i_projekt_Wyjdz_z_domu-badz_aktywny

Projekt „Wyjdź z domu – bądź aktywny”  dedykowany jest do grupy 60 osób z niepełnosprawnością o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi (35 kobiet i 25 mężczyzn).

Projekt „Wyjdź z domu – bądź aktywny” realizowany jest przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,, Wyjdź z domu” z siedzibą w Moszczenicy (38-321 Moszczenica 78) w partnerstwie z Kwiatonowickim Stowarzyszeniem „Homini” z siedzibą w Kwiatonowicach (38-333 Kwiatonowice 21/12) w ramach naboru nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-010/16.

Nr projektu: RPMP.09.01.02-12-0140/16

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich

Dofinansowanie z UE: 671.485,73 złote.

Ostatnie artykuły

2 podcast – Oszczędność energetyczna

2 podcast – Oszczędność energetyczna

Już jest !!! Nasz drugi odcinek ekologicznego podcastu. Tym razem poruszamy temat oszczędności energetycznej. Nie ulega wątpliwości, że zapotrzebowanie na energię ciągle wzrasta, dlatego też szukamy alternatywnych rozwiązań. Więcej na ten temat oraz skutecznych...

czytaj dalej
Erasmus+ KA210-ADU

Erasmus+ KA210-ADU

Dnia 1 lutego 2022 nasza Fundacja rozpoczęła wspólny projekt Erasmus+ KA210-ADU z organizacją ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL ECONOMY GROUP z Grecji. Główną tematyką naszego partnerstwa jest dążenie do rozwoju kompetencji i wymiana doświadczeń kadry partnerów tematach...

czytaj dalej

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This