Fundacja „Wyjdź z Domu” oraz Kwiatonowickie Stowarzyszenie „Homini” zapraszają osoby z niepełnosprawnościami z terenu powiatu gorlickiego do uczestnictwa w projekcie pn. „Wyjdź z domu – bądź aktywny”.

Projekt ten skierowany jest wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które są:

  1. osobami bezrobotnymi, w tym długotrwale bezrobotnymi
  2. osobami biernymi zawodowo

W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które:

–   są ubezpieczone w KRUS, jako rolnik

–  są ubezpieczone  w KRUS jako domownik rolnika (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników- Dz.U.2016r.,poz.277)

–   Uwaga! Osoby zarejestrowane w KRUS, mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem zawieszenia opłacania składek w KRUS na czas uczestnictwa w projekcie.

Projekt ma na celu pomoc osobom z niepełnosprawnościami w usamodzielnianiu się, zdobyciu kwalifikacji zawodowych i pracy. Kluczowe działania obejmują:

– wyznaczenie z ekspertem (doradcą zawodowym) ścieżki zawodowej  uczestnika, poradnictwo zawodowe;

– wyjazdy szkoleniowo – terapeutyczne;

– wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz osób zależnych za pomocą wolontariuszy;

– indywidualne poradnictwo psychologiczne;

– zatrudnienie wspomagane i pośrednictwo pracy;

– podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach;

– uczestnictwo w 3-5 miesięcznych stażach zawodowych;

– zdobycie pracy.

Wszystkie działania realizowane w projekcie są dla uczestników bezpłatne.

Osobom, które uczestniczą w szkoleniach wypłacane będzie stypendium szkoleniowe.

Osobom biorącym udział w stażach wypłacane jest stypendium stażowe w wysokości 1500 zł brutto brutto miesięcznie. Organizator pokrywa również koszty niezbędnych badań lekarskich.

 Szczegółowe informacje dostępne są:

  • pod nr tel. 730 777 293,
  • pod e-mailem – fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com
  • strona internetowa: www.wyjdzzdomu.pl
  • biuro projektu: ul. Michalusa 18 w Gorlicach, 38-300 Gorlice. (budynek Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 8 w kondygnacji piwnic) Czynne (w godz. 7:00 – 14:00, od pon – pt)

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin_i_formularz_rekrutacji_i_projekt_Wyjdz_z_domu-badz_aktywny

Projekt „Wyjdź z domu – bądź aktywny”  dedykowany jest do grupy 60 osób z niepełnosprawnością o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi (35 kobiet i 25 mężczyzn).

Projekt „Wyjdź z domu – bądź aktywny” realizowany jest przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,, Wyjdź z domu” z siedzibą w Moszczenicy (38-321 Moszczenica 78) w partnerstwie z Kwiatonowickim Stowarzyszeniem „Homini” z siedzibą w Kwiatonowicach (38-333 Kwiatonowice 21/12) w ramach naboru nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-010/16.

Nr projektu: RPMP.09.01.02-12-0140/16

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich

Dofinansowanie z UE: 671.485,73 złote.

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This