Projekt – Ochrona środowiska jednoczy pokolenia

„Ochrona środowiska jednoczy pokolenia”

(Environmental protection unites generations)

UMOWA FINANSOWANA dla:

Projektu z wieloma beneficjentami Programu ERASMUS+

Nr umowy: 2021-1-PL01-KA210-ADU-000029607

Wartość projektu: 30 000,00 EUR

 

GŁÓWNYMI ZAŁOŻENIAMI W PROJEKCIE SĄ:

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji i wymiana doświadczeń kadry edukacji Fundacji Wyjdź z Domu i organizacji partnerskiej EKO z Grecji w zakresie edukacji społeczeństwa w tematach zrównoważonego rozwoju i ekologii.

Cel szczegółowy to m.in.: wzrost wiedzy i umiejętności 10 osób z kadry edukacji partnerów w zakresie metod i narzędzi stosowanych w edukacji ekologicznej oraz metod i narzędzi stosowanych w edukacji seniorów w okresie 18 miesięcy realizacji projektu.

PROJEKT PRZEWIDUJE PRZEPROWADZENIE:

W ramach projektu zrealizowanych będzie 5 mobilności, w tym: 2 mobilności kadry zarządzającej fundacji, 2 mobilności kadry edukacyjnej typu Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników (dla łącznie 10 osób) oraz 1 mobilność typu: Mobilność łączona dorosłych słuchaczy, w której uczestniczyć będą seniorzy obydwu organizacji partnerskich (łącznie 16 osób).

REZULTATY:

 • Przeprowadzenie w trakcie 3 mobilności łącznie min. 80 godzin warsztatów/szkoleń dla kadry edukacji oraz seniorów biorących udział w mobilności.
 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 10 osób z kadry edukacji partnerów w zakresie metod i narzędzi stosowanych w edukacji ekologicznej oraz metod i narzędzi stosowanych w edukacji seniorów w okresie 18 miesięcy realizacji projektu, poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach realizowanych w ramach mobilności.

Projekt „Ochrona środowiska jednoczy pokolenia (Environmental protection unites generations)” realizowany jest przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,, Wyjdź z domu” z siedzibą: ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica w ramach ERASMUS+ PARTNERSTWA STRATEGICZNE.

English version

THE MAIN ASSUMPTIONS OF THE PROJECT ARE:

The main objective of the project is the development of competences, exchange of experience of the education staff of Foundation and the EKO partner from Greece in the field of educating the public on the topics of sustainable development and ecology.

The specific objective is, am. others: increasing the knowledge and skills of 10 people from the partners education staff in the field of methods and tools used in environmental education as well as methods and tools used in the education of senior during 18 months of the project implementation.

HE PROJECT IS TO BE CARRIED OUT:

As part of the project, 5 mobility will be implemented, including: 2 mobility of the management staff of the foundation, 2 mobility of educational staff such as Short training programs for employees (for a total of 10 people) 1 mobility of the type: Combined mobility of adult learners, in which seniors from both organizations will participate partnerships (16 people in total).

THE RESULTS:

 • Conducting a total of at least 80 hours of workshops / training during the 3 mobility for education staff and seniors participating in the mobility.
 • Raising the level of knowledge and skills of 10 people from the partners education staff in the field of methods and tools used in environmental education as well as methods and tools used in the education of seniors during the 18 months of the project, through participation in training and workshops carried out as part of mobility.

The project „Environmental protection unites generations” is carried out by the Foundation for the Support of Disabled People „Leave Home” with its seat at ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica under ERASMUS + STRATEGIC PARTNERSHIPS.


Organizacja koordynująca/Coordinating organization

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” ⤵

(Foundation for the Support of Disabled People „Leave Home”)

Wiceprezes zarządu/Vice President – Stanisław Gurba (przedstawiciel prawny)

 • Telefon/Phone: +48 606 636 261
 • E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com
 • Strona internetowa/Website: www.wyjdzzdomu.pl 
 • Facebook: fundacjawyjdzzdomu
 • Biuro projektu/Project office: ul. 11 Listopada 27, 38-300 Gorlice (w godzinach od 8.00 do 16.00)

Organizacja Partnerska/Partner Organization:

ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL ECONOMY GROUP ⤵

 • Adres/Address: Marni 56, 10437 Athens
 • Kraj/Country: Grecja
 • Strona internetowa/Website: www.ekogreece.com
 • E-mail: info@ekogreece.com
 • Telefon/Phone: +30 210 52 32 044

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności/Non-liability clause:

„Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.”


 

Mobilności zrealizowane w ramach projektu Ochrona środowiska jednoczy pokolenia:

 

Mobilność 1. Polska – Gorlice 03-05.03.2022 r.

Mobilność 2. Polska – Murzasichle 10-14.07.2022 r.

Mobilność 3. Grecja – Ateny 19-22.11.2022 r.

Mobilność 4. Grecja – Ateny 27-30.03.2023 r.

Mobilność 5. Grecja – Ateny 25-26.05.2023 r.

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This