Projekt Aktywnie ku zatrudnieniu

 

3_loga

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt: Aktywnie ku zatrudnieniu

 

Projekt jest realizowany przez firmę PROJECT HUB  w partnerstwie z Fundacją Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” w okresie 01.10.2017 – 31.12.2018
Celem projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społeczno – zatrudnieniowej, przez min. 34% spośród 27 osób (15 kobiet, 12 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w myśl Kodeksu Cywilnego woj. małopolskim w powiatach gorlickim lub nowosądeckim, poprzez udział w kompleksowym wsparciu do 31.12.2018.
W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:
1. Aktywizacja społeczna
2. Aktywizacja osób niepełnosprawnych
3. Aktywizacja edukacyjna
4. Aktywizacja zawodowa
W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie–27
Liczba osób z niepełnosprawnych objętych wsparciem w programie – 14
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym., które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 13
Liczba osób zagrożonych. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 18.
Liczba osób zagrożonych. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)–6.

Nr projektu RPMP.09.01.02-12-0267/17

Wartość projektu: 436 232,25 zł
Wkład funduszy europejskich: 370 797,41 zł

Biuro projektu: ul. Józefa Michalusa 18, Gorlice
(budynek Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 8 w kondygnacji piwnic)
Kontakt: Agnieszka Pyzik , tel. 730 777 293

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This