Zaproszenie – nieodpłatna pomoc prawna

28 lutego 2018

powiat sadeckiLogo IWO sadeckie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja IWO – Doradztwo Obywatelskie zachęca do korzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Sączu

 

Fundacja IWO – Doradztwo Obywatelskie w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. prowadzi Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Sączu (w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy. ul. Jagiellońskiej 33). Porad prawnych udzielają adwokaci oraz radcowie prawni codziennie, w godzinach od 16.00 – 20.00.

Możliwość skorzystania z darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) przysługuje:

 • młodzieży do 26. roku życia,
 • osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osobom, które ukończyły 65. lat,
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatantom,
 • weteranom,
 • zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobietom w ciąży.

Uprawnieni mogą uzyskać darmową pomoc prawną w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana w ramach Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Sączu nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Sączu dofinansowany został ze środków Powiatu Nowosądeckiego, w ramach realizacji zadania publicznego „
Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Sączu”.

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This