ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/DDS/01/2024 na świadczenie usług transportowych

11 stycznia 2024

W związku z zauważeniem błędnej daty realizacji usługi w art. III Opis przedmiotu zamówienia; ust. 4, Zamawiający informuje, że prawidłowe brzmienie ust. 4 jest następujące:

    4. Usługa świadczona będzie od dnia 25.01.2024 do dnia 31.12.2024 r.

W związku z w/w korektą Zamawiający ustanawia nowy termin składania ofert:                                                                                                                  

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 23.01.2024 r. do godziny do godz. 13:00 na adres email: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com (zeskanowana podpisana oferta, w przypadku złożenia e-mailem – w temacie wiadomości proszę wpisać: „Oferta – 2/DDS/01/2024” lub osobiście/ kurierem / pocztą do biura Zamawiającego – ul. 11 listopada 27, 38-300 Gorlice (w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta – 2/DDS/01/2024”). Termin złożenia oferty liczony będzie od daty złożenia oferty elektronicznie bądź osobiście w biurze Zamawiającego:

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”, ul. 11 listopada 27; 38-300 Gorlice

Zamawiający zastrzega że:

  • oferty które zostaną złożone po godzinie 13:00 w dniu  23.01.2024 nie będą podlegały ocenie, Wykonawca posiada prawo do zmiany lub wycofania oferty tylko przed końcem terminu składania ofert.

Pozostałe zapisy Zapytania Ofertowego nie uległy zmianie. Korekta dostępna do pobrania w linku poniżej.

Korekta ZO 02.DDS.01.2024 – transport uczestników DDS_PDF


Odpowiedź na pytanie:

W dniu 16.01.2024 na adres mailowy fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com wpłynęło pytanie o następującej treści. Czy do realizacji zadania, Zamwiajacy dopuści jeden pojazd do przewozu 9 osób?

Odpowiedź: TAK. Zgodnie z w/w zapytaniem ofertowym: pełna treść odpowiedzi dostępna w linku poniżej.

Odpowiedź na pytanie 02.DDS.01.2024 – transport uczestników DDS_PDF


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/DDS/01/2024 z dnia 11.01.2024 r.

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,,Wyjdź z Domu” prowadzi procedurę zapytania ofertowego na Świadczenie usług transportowych (przywóz i odwóz uczestników) celem realizacji zleconego zadania publicznego pn.: „Prowadzenie Dziennego Domu Seniora w Gorlicach”

Termin składania ofert upływa w piątek 19.01.2024 r. o godzinie 13.00. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy do złożenia oferty.


Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 02.DDS.01.2024 – transport uczestników DDS. scan

Zapytanie ofertowe 02.DDS.01.2024 – transport uczestników DDS. pdf

Zalączniki ZO 02.DDS.01.2024 – transport uczestników DDS. pdf


 

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This