Projekt „Dzieciństwo dawniej”

”Dzieciństwo dawniej”

Projekt w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Nr projektu: 2021-2-PL01-ESC30-SOL-000040465

Realizacja projektu: od 01.02.2022 r. – 31.01.2023 r.

Wartość projektu: 6 888,00 EUR

Projekt jest skierowany do lokalnej społeczności z powiatu gorlickiego, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów 60+ oraz dzieci 8-11 lat z Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Pogórzanie”, a także wszystkich osób, dla których ludowa kultura Pogórzan jest ważna, chcą ją poznawać oraz popularyzować w Polsce i na świecie.

Celem głównym projektu: “Dzieciństwo dawniej” jest popularyzacja zaangażowania i społecznej odpowiedzialności młodych osób w wieku 18-30 lat poprzez pracę 5 osobowej grupy.

Poza tym będzie to:

 • Kontynuacja projektu „Z tradycją w przyszłość” i rozwój zespołu „Mali Pogórzanie” poprzez spotkania z grupą seniorów, zdobycie wiedzy na temat dawnych zabaw i zwyczajów, a następnie przekazanie zdobytej wiedzy dzieciom,
 • Aktywizacja 10 seniorów 60+ z powiatu gorlickiego poprzez spotkania i wywiady z młodymi ludźmi w trakcie realizacji projektu,
 • Praca zespołu ludowego oraz podniesienie muzycznych umiejętności członków kapeli ludowej poprzez udział w warsztatach lub zajęciach muzycznych. Zakładamy min. 5 h zajęć z instruktorem oraz min. 10 h wspólnych prób kapeli,
 • Odkrycie nieznanych lub dawniej wykonywanych melodii, zwyczajów oraz zabaw pogórzańskich. Poznanie, jak wyglądało dzieciństwo naszych dziadków. Zaaranżowanie 6 utworów. Nagranie co najmniej 2 z nich. Stworzenie materiału koncertowego (z poprzedniego projektu mamy 5 aranżacji),
 • Organizacja spotkań z dziećmi w wieku przedszkolnym lub/i wczesnoszkolnym, prezentacja wypracowanego reportażu, twórcze zajęcia oraz rozmowy z dziećmi na temat dzieciństwa dawniej i dziś. Zakładamy co najmniej 5 spotkań 45 min,
 • Promocja zespołu. Zachęcanie dzieci do dołączenia do zespołu ludowego podczas organizowanych spotkań w szkołach lub/i przedszkolach.

Korzyści, jakie projekt przyniesie społeczności i grupom docelowym:

 • Wymiana doświadczeń i wiedzy seniorów z młodymi ludźmi.
 • Zaspokojenie potrzeby kontaktu osób starszych z drugim człowiekiem szczególnie po okresie izolacji podczas pandemii, rozwijanie poczucia bycia ważnym i potrzebnym dla lokalnej społeczności.
 • Docenienie seniorów na arenie społeczności jako osób przekazujących wartości i wiedzę oraz dbających o ciągłość tradycji.
 • Przekazanie tradycji kolejnym pokoleniom dzięki udostępnieniu reportażu dzieciom oraz całej społeczności.
 • Zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez propagowanie muzyki ludowej w mediach społecznościowych poprzez udostępnianie zdjęć i nagrań z działalności grupy.
 • Zdobywanie oraz rozwijanie umiejętności interpersonalnych dzięki pracy w grupie, zawieranie przyjaźni, poprawa komunikacji w grupie.
 • Nabycie nowych i rozwijanie już nabytych umiejętności (śpiew, gra na instrumentach).
 • Aktywne spędzanie czasu.
 • Wzrost przedsiębiorczości wśród młodych osób, rozwiązywanie sytuacji, wyzwań jakie spotkają nas podczas realizacji projektu, umiejętność szukania ciekawych rozwiązań, wzrost kreatywności.
 • Poszerzanie wiedzy o historii i tradycji naszych dziadków.

Planowane rezultaty projektu to:

 • Reportaż z przeprowadzonych wywiadów z seniorami oraz nagrań utworów przez kapelę ludową.
 • Wywiady z seniorami (10 wywiadów).
 • Zdobycie nowych doświadczeń przez uczestników projektu, pokonywanie własnych granic, przełamywanie strachu, stresu przed mówieniem do kamery, podniesienie poczucia własnej wartości
 • Rozwój Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Pogórzanie”, poszerzanie atrakcyjności oraz oferty zespołu
 • Aranżacje 6 wybranych utworów na kapelę ludową.
 • Nagrania 2 utworów zaaranżowanych w nowy sposób.
 • Rozwijanie profilu zespołu na portalach społecznościowych
 • Nawiązanie nowych kontaktów podczas realizacji projektu, co może przyczynić się do podnoszenia kolejnych inicjatyw
 • W perspektywie długoterminowej promowanie zespołu w Polsce i na świecie oraz rozwój zespołu, zaangażowanie nowych osób.

Projekt ”Dzieciństwo dawniej” realizowany jest przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,, Wyjdź z domu” z siedzibą: ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, Projekty Solidarności finansowane ze środków Unii Europejskiej.

 Kontakt:

 • Strona internetowa:wyjdzzdomu.pl
 • Facebook: fundacjawyjdzzdomu
 • E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com
 • Tel: 730 777 296
 • Biuro projektu: 11 Listopada 27, 38-300 Gorlice (w godzinach od 8.00 do 16.00)

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This