Oferta szkoleniowa – Szkolenia przeciw barierom

28 marca 2018

SZKOLENIA Z ZAKRESU NIESIENIA POMOCY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Dla kogo:

Członkowie rodzin i przyjaciele osób z niepełnosprawnościami, pracownicy administracji publicznej, wolontariusze organizacji pozarządowych, pracownicy domów pomocy społecznej, szpitali, warsztatów terapii zajęciowej i innych instytucji skierowanych i współpracujących z osobami z niepełnosprawnościami.

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z umiejętnościami potrzebnymi do bezpiecznego i skutecznego niesienia pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Zakres szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych niesieniem pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady pomagania osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, niewidomy, niesłyszącym i starszym. Uczestnicy zapoznają się między innymi z podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym i pomocniczym służącym osobie z niepełnosprawnością, przedstawione zostaną różne techniki związane z asekuracją osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, niewidomej i niedosłyszącej.

Metodologia szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi. Uczestnicy są aktywnie włączani w proces szkoleniowy. W trakcie zajęć uczestnicy siadają na wózku inwalidzkim, uczą się poruszać i sterować wózkiem, mają zakrywane oczy i poznają na własnym przykładzie odczucia osoby niewidomej. Zapewniamy indywidualny kontakt z trenerem, możliwość zadawania pytań i wspólne rozwiązywanie praktycznych problemów.

Program szkolenia:

• podstawowe zagadnienia wynikające z pracy z osobą z niepełnosprawnością
• techniki asekuracji osoby z niepełnosprawnością (poruszającej się na wózku, przy pomocy lasek łokciowych czy pachowych, niewidomej),
• techniki przenoszenia osoby z niepełnosprawnością (min. z łóżka na wózek, krzesło prysznicowe do wanny itp.)
• zapoznanie z podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym i pomocniczym służącym osobie z niepełnosprawnością,
• sposoby pomocy dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim (min. pokonywanie barier architektonicznych),
• sposoby pomocy dla osoby z uszkodzeniem narządu wzroku (niewidomej i niedowidzącej),
• sposoby pomocy dla osoby z uszkodzeniem narządu słuchu (niesłyszącej i niedosłyszącej),
• sposoby pomocy dla osoby z innymi uszkodzeniami narządu ruchu (min. z chorobami wadami genetycznymi, deformacjami ciała czy skróceniami kończyn), formy pomocy osobie niepełnosprawnej podczas zajęć rekreacyjno-sportowych, formy pomocy dla osoby niepełnosprawnej w czynnościach dnia codziennego.

Informacje o trenerach i opis doświadczenia:

dr Artur Sochacki – fizjoterapeuta, wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego, trener drużyny rugby na wózkach inwalidzkich „Flying Wings”, instruktor Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Osoba prowadząca szkolenia studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego i wielu instytucji na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego.

Materiały szkoleniowe:

Wózki inwalidzkie, laski i inny sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy służący osobom z niepełnosprawnością .

Czas trwania szkolenia:

od 6 godzin dydaktycznych do 18 godzin dydaktycznych

Data i miejsce szkolenia:

Do uzgodnienia, po zebraniu minimum 10 uczestników.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są przesłanie informacji mailem na adres fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com
Minimalna liczba uczestników niezbędna do uruchomienia szkolenia: 10 osób.

Koszt szkolenia:

Cena szkolenia ustalana jest indywidualnie, w zależności od zakresu szkolenia i czasu trwania.

Kontakt w sprawie szkolenia:

Fundacja Wyjdź z Domu
tel: 730777293

e-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com

Oferta szkoleniowa fundacji została opracowana w ramach realizacji projektu pn. „Szkolenia przeciw barierom” dofinansowanego w ramach projektu: „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki„, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia 06Szkolenia 03Szkolenia 09Szkolenia 17Szkolenia 24Szkolenia 02

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This