Razem przez bariery – informacja o projekcie

Informacja o projekcie

 

Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w projekcie pod nazwą „Razem przez bariery”, realizowanym w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (środki EOG).

Projekt „Razem przez bariery” odbywać się będzie w okresie od 01-04-2014 do 30-11-2014. Beneficjentami projektu są osoby niepełnosprawne i z nimi związane jak: członkowie rodzin, asystenci, wolontariusze i sąsiedzi z terenu powiatu gorlickiego. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych poruszających się po ulicach miast za pomocą wózka inwalidzkiego pchanego przez asystenta. Dodatkowo realizacja projektu pozwoli na przełamanie obaw i stereotypów oraz ugruntuje potrzebę dalszych wspólnych działań, spotkań i integracji osób niepełnosprawnych i osób niosących im pomoc. Projekt przyczyni się do „wyciągnięcia” osób niepełnosprawnych z domów oraz do wzrostu świadomości i umiejętności społeczeństwa w zakresie fachowego niesienia im pomocy.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

1.      Szkolenia na temat bezpiecznego przemieszczania się po ulicach, pokonywania barier architektonicznych oraz podstaw rozmowy i współpracy z osobami niepełnosprawnymi – w terminie od kwietnia do końca listopada odbędzie się 8 osobnych szkoleń. Jedno szkolenie trwa 2 h.

2.      Wycieczka do Zakopanego – odbędzie się w dniach od 23 do 25 maja 2014 r. Uczestniczyć w niej może 25 osób niepełnosprawnych oraz 18 asystentów, wolontariuszy. Wycieczka jest bezpłatna, liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz stopień niepełnosprawności.

3.      Opracowanie i opublikowanie filmu instruktażowego i broszury opisujących bezpieczne pokonywanie barier architektonicznych.

4.      Gra miejska – wrzesień 2014 r. Celem gry jest pokazanie mieszkańcom Gorlic problemu barier architektonicznych oraz sposobów na ich pokonanie.

5.      Integracyjny rajd turystyczny – wrzesień 2014 r. – zorganizowany zostanie, w celu pokazania ON i ich opiekunom, że dzięki zdobytym w szkoleniach umiejętnościom mogą nawet wybrać się na spacer w dzikie ostępy Beskidu Niskiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w działaniach projektu. Wszelkie informacje oraz zapisy prowadzone są pod nr telefonu: 606-63-62-61, 605-885-440 oraz pod adresem mailowym fundacji: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com.

 

Projekt „Razem przez bariery” realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego  ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Ostatnie artykuły

Projekt ,,Gorliccy seniorzy przeciwko skutkom pandemii”

Projekt ,,Gorliccy seniorzy przeciwko skutkom pandemii”

,,Gorliccy seniorzy przeciwko skutkom pandemii” Nr umowy:  4191/2021/AKTYWNI+ dla wniosku nr 4191 Wartość programu: 83 444,00 PLN   Projekt pn. ,,Gorliccy seniorzy przeciwko skutkom pandemii” realizowany jest przez Fundację ,,Wyjdź z Domu” dzięki dofinansowaniu...

czytaj dalej

0 komentarzy

Pin It on Pinterest

Share This