Razem przez bariery – informacja o projekcie

Informacja o projekcie

 

Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w projekcie pod nazwą „Razem przez bariery”, realizowanym w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (środki EOG).

Projekt „Razem przez bariery” odbywać się będzie w okresie od 01-04-2014 do 30-11-2014. Beneficjentami projektu są osoby niepełnosprawne i z nimi związane jak: członkowie rodzin, asystenci, wolontariusze i sąsiedzi z terenu powiatu gorlickiego. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych poruszających się po ulicach miast za pomocą wózka inwalidzkiego pchanego przez asystenta. Dodatkowo realizacja projektu pozwoli na przełamanie obaw i stereotypów oraz ugruntuje potrzebę dalszych wspólnych działań, spotkań i integracji osób niepełnosprawnych i osób niosących im pomoc. Projekt przyczyni się do „wyciągnięcia” osób niepełnosprawnych z domów oraz do wzrostu świadomości i umiejętności społeczeństwa w zakresie fachowego niesienia im pomocy.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

1.      Szkolenia na temat bezpiecznego przemieszczania się po ulicach, pokonywania barier architektonicznych oraz podstaw rozmowy i współpracy z osobami niepełnosprawnymi – w terminie od kwietnia do końca listopada odbędzie się 8 osobnych szkoleń. Jedno szkolenie trwa 2 h.

2.      Wycieczka do Zakopanego – odbędzie się w dniach od 23 do 25 maja 2014 r. Uczestniczyć w niej może 25 osób niepełnosprawnych oraz 18 asystentów, wolontariuszy. Wycieczka jest bezpłatna, liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz stopień niepełnosprawności.

3.      Opracowanie i opublikowanie filmu instruktażowego i broszury opisujących bezpieczne pokonywanie barier architektonicznych.

4.      Gra miejska – wrzesień 2014 r. Celem gry jest pokazanie mieszkańcom Gorlic problemu barier architektonicznych oraz sposobów na ich pokonanie.

5.      Integracyjny rajd turystyczny – wrzesień 2014 r. – zorganizowany zostanie, w celu pokazania ON i ich opiekunom, że dzięki zdobytym w szkoleniach umiejętnościom mogą nawet wybrać się na spacer w dzikie ostępy Beskidu Niskiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w działaniach projektu. Wszelkie informacje oraz zapisy prowadzone są pod nr telefonu: 606-63-62-61, 605-885-440 oraz pod adresem mailowym fundacji: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com.

 

Projekt „Razem przez bariery” realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego  ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Pin It on Pinterest

Share This