Senior+ 2022 – Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Moduł II – Prowadzenie Gorlickiego Klubu Seniora sposobem na zwiększenie aktywności społecznej osób w wieku 60+ z terenu Miasta Gorlice

Zadanie pn. „Prowadzenie Gorlickiego Klubu Seniora sposobem na zwiększenie aktywności społecznej osób w wieku 60+ z terenu Miasta Gorlice”,  dofinansowane  jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej z Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021 – 2025, moduł II – w kwocie  32.319 zł.

Całkowita wartość zadania  – 129.217,64 zł.

Celem przyznania środków jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób w wieku 60 lat i więcej, poprzez wykorzystanie infrastruktury ośrodków wsparcia dziennych domów i klubów „Senior+”.  Dofinansowane zadanie publiczne zmierza do utrzymania i zwiększenia aktywności społecznej ok. 100 osób w wieku 60+ z terenu miasta Gorlice poprzez prowadzenie Gorlickiego Klubu Seniora w okresie styczeń – grudzień 2022 r. poprzez organizację szeregu zajęć animacyjnych, aktywizacyjnych oraz integracyjnych dla gorlickich seniorów. 

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This