Zmiany dotyczące prowadzenia oraz rekrutacji do Dziennego Domu Seniora w Gorlicach

16 stycznia 2024

Z dniem 30.09.2023 zakończyła się realizacja projektu pn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach IX Osi Priorytetowej: Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu B – Wsparcie dla tworzenia i /lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W okresie trwałości projektu  DDS funkcjonuje w ramach zadania publicznego pn: „Prowadzenie Dziennego Domu Seniora w Gorlicach” realizowanego przez Fundację.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Kierownik Dziennego Domu Seniora – Anna Rafa

Telefon: +48 730 777 243

E-mail: ddsgorlice@gmail.com

Szczegółowy Regulamin Rekrutacji oraz Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Dziennym Domu Seniora w Gorlicach (ul. Rynek 1), w godzinach pracy placówki (8 – 14) lub do pobrania poniżej:


DOKUMENTY INFORMACYJNE I REKRUTACYJNE DO POBRANIA:

REGULAMIN-rekrutacji-DDS-w-Gorlicach FWzD MG


POBIERZ ZAŁĄCZNIKI DO WYPEŁNIENIA:

Zalacznik-nr-1a-Formularz-zgloszeniowy-osoby-niesamodzielnej DDS FWzD MG

Zalacznik-nr-1b-Formularz-zgloszeniowy-opiekun-osoby-niesamodzielnej DDS FWzD MG

Zalacznik-nr-2-do-Regulaminu-Rekrtutacji-porozumienie DDS FWzD UM

Zalacznik-nr-3-do-Regulaminu-Rekrutacji-wizerunek DDS FWzD UM

Zalacznik-nr-4 do-Regulaminu-rezygnacja DDS FWzD UM


Pobierz wszystkie załączniki


Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This