Zapytanie ofertowe nr 1/WzD/KIS/9.1.2/2017

3_loga

Nowy Sącz, 05.06.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WzD/KIS/9.1.2/2017 z dnia 05 czerwca 2017 r.

upublicznione dnia 05 czerwca 2017 r. na stronie internetowej:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 www.wyjdzzdomu.pl

oraz w biurze projektu: ul. Ogrodowa 39, 33-300 Nowy Sącz

dotyczy projektu pn. „Metamorfozy – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców Sądecczyzny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1, poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja. Projekt realizowany w ramach umowy nr RPMP.09.01.02-12-0076/16-00 podpisanej dnia 02.12.2016 r. pomiędzy Fundacją Collegium Progressus a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.

Załączniki:

  1. zapytanie ofertowe nr 1-WzD-KIS-9.1.2-2017
  2. Załączniki nr 1-5 do zapytania ofertowego nr 1-WzD-KIS-9.1.2-2017

 

 

Ostatnie artykuły

2 podcast – Oszczędność energetyczna

2 podcast – Oszczędność energetyczna

Już jest !!! Nasz drugi odcinek ekologicznego podcastu. Tym razem poruszamy temat oszczędności energetycznej. Nie ulega wątpliwości, że zapotrzebowanie na energię ciągle wzrasta, dlatego też szukamy alternatywnych rozwiązań. Więcej na ten temat oraz skutecznych...

czytaj dalej
Erasmus+ KA210-ADU

Erasmus+ KA210-ADU

Dnia 1 lutego 2022 nasza Fundacja rozpoczęła wspólny projekt Erasmus+ KA210-ADU z organizacją ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL ECONOMY GROUP z Grecji. Główną tematyką naszego partnerstwa jest dążenie do rozwoju kompetencji i wymiana doświadczeń kadry partnerów tematach...

czytaj dalej

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This