Zapytanie ofertowe nr 1/WzD/KIS/9.1.2/2017

3_loga

Nowy Sącz, 05.06.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WzD/KIS/9.1.2/2017 z dnia 05 czerwca 2017 r.

upublicznione dnia 05 czerwca 2017 r. na stronie internetowej:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 www.wyjdzzdomu.pl

oraz w biurze projektu: ul. Ogrodowa 39, 33-300 Nowy Sącz

dotyczy projektu pn. „Metamorfozy – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców Sądecczyzny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1, poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja. Projekt realizowany w ramach umowy nr RPMP.09.01.02-12-0076/16-00 podpisanej dnia 02.12.2016 r. pomiędzy Fundacją Collegium Progressus a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.

Załączniki:

  1. zapytanie ofertowe nr 1-WzD-KIS-9.1.2-2017
  2. Załączniki nr 1-5 do zapytania ofertowego nr 1-WzD-KIS-9.1.2-2017

 

 

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This