ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3-ZO-9.1.2-2017

3_loga

 

 

Moszczenica dnia 18-08-2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3-ZO-9.1.2-2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r.

upublicznione dnia 18 sierpnia 2017 r. na stronie internetowej:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

oraz www.wyjdzzdomu.pl

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” uprzejmie informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. „Wyjdź z domu – bądź aktywny” o nr RPMP.09.01.02-12-0140/16, realizowanego w ramach działania 9.1. poddziałania 9.1.2. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, prowadzi procedurę zapytania ofertowego na świadczenie usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w ramach 6 dniowego „Wyjazdu szkoleniowo terapeutycznego” dla uczestników i kadry projektu .

UWAGA!!!

Postępowanie zostało unieważnione z tytułu Art. XXIII pkt. 4 zapytania ofertowego – cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną oraz pozostałe oferty, przewyższają kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (w sytuacji, kiedy Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia).

 

Załączniki:

1.

Zapytanie ofertowe 3-ZO-9.1.9.-2017 – zakwaterowanie i wyżywienie SKAN

2.

Zapytanie ofertowe 3-ZO-9.1.9.-2017 – zakwaterowanie i wyżywienie – załącznik nr 1 SKAN

 

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This