Wyjdź z domu – bądź aktywny

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

fe_pr_poziom-kolor-01 logo_malopolskajpgEU_EFS_rgb

Fundacja „Wyjdź z Domu” oraz Kwiatonowickie Stowarzyszenie „Homini” zapraszają osoby z niepełnosprawnościami z terenu powiatu gorlickiego do uczestnictwa w projekcie pn. „Wyjdź z domu – bądź aktywny”.

Celem głównym projektu jest, poprzez udział w kompleksowym wsparciu, zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 60 osób pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) – 35 kobiet i 25 mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Osoby te są defaworyzowane na rynku pracy, zamieszkują w myśl kodeksu cywilnego woj. małopolskie, powiat gorlicki.

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:
1. Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej w programie – 60
2. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 12
3. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 12
4.Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:
– dla osób niepełnospr. ze stopniem znacznym, niepełnospr. intelekt lub niepełnospr sprzężonymi-12%,
– dla pozostałych os niepełnospr. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym-22%
Grupę docelową stanowi 60 osób pozostających bez zatrudnienia i zagrożone wykluczeniem społecznym osoby z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ze względu na specyfikę grupy docelowej, w której większość osób (ok 80%) to osoby bezrobotne, do proj zostaną przyjęte: – osoby z niepełnosprawnościami – 60 UP (35 kobiet, 25 mężczyzn)
W ramach projektu zostaną zrealizowane takie zadania, jak:
1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia i poradnictwo zawodowe.
2. Wyjazdy szkoleniowo – terapeutyczne
3. Poradnictwo psychologiczne
4. Pośrednictwo pracy.
5. Szkolenia.
6. Staże zawodowe.

 Szczegółowe informacje dostępne są:

  • pod nr tel. 730 777 293,
  • pod e-mailem – fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com
  • strona internetowa: www.wyjdzzdomu.pl
  • biuro projektu: 38-321 Moszczenica 78 (otwarte po uprzednim umówieniu telefonicznym).

Projekt „Wyjdź z domu – bądź aktywny”  dedykowany jest do grupy 60 osób z niepełnosprawnością o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi (35 kobiet i 25 mężczyzn).

Projekt „Wyjdź z domu – bądź aktywny” realizowany jest przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,, Wyjdź z domu” z siedzibą w Moszczenicy (38-321 Moszczenica 78) w partnerstwie z Kwiatonowickim Stowarzyszeniem „Homini” z siedzibą w Kwiatonowicach (38-333 Kwiatonowice 21/12) w ramach naboru nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-010/16.

Nr projektu: RPMP.09.01.02-12-0140/16

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich

Dofinansowanie z UE: 671.485,73 złote.

[/column]

Ostatnie artykuły

2 podcast – Oszczędność energetyczna

2 podcast – Oszczędność energetyczna

Już jest !!! Nasz drugi odcinek ekologicznego podcastu. Tym razem poruszamy temat oszczędności energetycznej. Nie ulega wątpliwości, że zapotrzebowanie na energię ciągle wzrasta, dlatego też szukamy alternatywnych rozwiązań. Więcej na ten temat oraz skutecznych...

czytaj dalej
Erasmus+ KA210-ADU

Erasmus+ KA210-ADU

Dnia 1 lutego 2022 nasza Fundacja rozpoczęła wspólny projekt Erasmus+ KA210-ADU z organizacją ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL ECONOMY GROUP z Grecji. Główną tematyką naszego partnerstwa jest dążenie do rozwoju kompetencji i wymiana doświadczeń kadry partnerów tematach...

czytaj dalej

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This