Wyjdź z domu – bądź aktywny

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

fe_pr_poziom-kolor-01 logo_malopolskajpgEU_EFS_rgb

Fundacja „Wyjdź z Domu” oraz Kwiatonowickie Stowarzyszenie „Homini” zapraszają osoby z niepełnosprawnościami z terenu powiatu gorlickiego do uczestnictwa w projekcie pn. „Wyjdź z domu – bądź aktywny”.

Celem głównym projektu jest, poprzez udział w kompleksowym wsparciu, zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 60 osób pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) – 35 kobiet i 25 mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Osoby te są defaworyzowane na rynku pracy, zamieszkują w myśl kodeksu cywilnego woj. małopolskie, powiat gorlicki.

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:
1. Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej w programie – 60
2. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 12
3. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 12
4.Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:
– dla osób niepełnospr. ze stopniem znacznym, niepełnospr. intelekt lub niepełnospr sprzężonymi-12%,
– dla pozostałych os niepełnospr. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym-22%
Grupę docelową stanowi 60 osób pozostających bez zatrudnienia i zagrożone wykluczeniem społecznym osoby z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ze względu na specyfikę grupy docelowej, w której większość osób (ok 80%) to osoby bezrobotne, do proj zostaną przyjęte: – osoby z niepełnosprawnościami – 60 UP (35 kobiet, 25 mężczyzn)
W ramach projektu zostaną zrealizowane takie zadania, jak:
1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia i poradnictwo zawodowe.
2. Wyjazdy szkoleniowo – terapeutyczne
3. Poradnictwo psychologiczne
4. Pośrednictwo pracy.
5. Szkolenia.
6. Staże zawodowe.

 Szczegółowe informacje dostępne są:

  • pod nr tel. 730 777 293,
  • pod e-mailem – fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com
  • strona internetowa: www.wyjdzzdomu.pl
  • biuro projektu: 38-321 Moszczenica 78 (otwarte po uprzednim umówieniu telefonicznym).

Projekt „Wyjdź z domu – bądź aktywny”  dedykowany jest do grupy 60 osób z niepełnosprawnością o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi (35 kobiet i 25 mężczyzn).

Projekt „Wyjdź z domu – bądź aktywny” realizowany jest przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,, Wyjdź z domu” z siedzibą w Moszczenicy (38-321 Moszczenica 78) w partnerstwie z Kwiatonowickim Stowarzyszeniem „Homini” z siedzibą w Kwiatonowicach (38-333 Kwiatonowice 21/12) w ramach naboru nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-010/16.

Nr projektu: RPMP.09.01.02-12-0140/16

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich

Dofinansowanie z UE: 671.485,73 złote.

[/column]

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This