Szkolenie w Santa Cruz De Teneryfe dla kadry Fundacji w ramach projektu „Wyjdź z domu, rozwijaj i ucz się!”

W dniach 26-29 lipca 2021 roku w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych, pracownicy Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” brali udział w wyjeździe szkoleniowym w Santa Cruz De Teneryfe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, POWERAE – 2019-1-PL01-KA104-064700; pn. „Wyjdź z domu, rozwijaj i ucz się”.

W wyjeździe uczestniczyło 6 osób: 5 pracowników Fundacji  (w tym osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim) oraz 1 wolontariusz związany z Fundacją.

Szkolenie przeprowadziła organizacja Asociación Socioeducativa EDUPLUS z siedzibą w San Cristobal de La Laguna. W ramach szkolenia pracownicy Fundacji  wraz z uczestnikami  z innych organizacji z Grecji, Czech, Rumunii i Polski  wzięli udział w warsztatach grupowych. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu nabyliśmy wiedzę oraz umiejętności m.in. w następujących tematach:

  • poznawanie różnych stylów uczenia się i zapamiętywania, narzędzia i metody wspomagające proces uczenia,
  • rodzaje materiałów szkoleniowych stosowanych we współczesnej edukacji dorosłych,
  • zasady tworzenia ciekawych materiałów edukacyjnych i szkoleniowych dla dorosłych,
  • wykorzystanie gier do pracy szkoleniowej z dorosłymi,
  • opracowanie przykładowych materiałów szkoleniowych – infografiki, mapy myśli, quizy,
  • nauka tworzenia materiałów edukacyjnych w wybranych programach/aplikacjach, uzyskaliśmy informację jak tworzyć film edukacyjny – ćwiczenia praktyczne.

Poznaliśmy nowoczesne technologie w służbie edukacji dorosłych a także przeglądaliśmy najciekawsze, bezpłatne narzędzia wspierające edukację dorosłych.

Warsztaty prowadzone były w sposób ciekawy i inspirujący. Urozmaicona forma warsztatów oraz swobodna atmosfera pozwalała skupić się na tematyce, aktywnie uczestniczyć w warsztatach podnosząc poziom wiedzy kadry fundacji.

 

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Funkcja trackback/Funkcja pingback

  1. Projekt „Wyjdź z domu, rozwijaj i ucz się! | Fundacja "Wyjdź z Domu" - […] Teneryfa – Santa Cruz De Tenerife 26-29.07.2021 […]

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This