Szkolenie w Budapeszcie dla kadry Fundacji w ramach projektu „Wyjdź z domu, rozwijaj i ucz się!”

W dniach 06-09 wrzesień 2021 roku w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych, pracownicy oraz współpracownicy Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” brali udział w wyjeździe szkoleniowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, POWERAE – 2019-1-PL01-KA104-064700; pn. „Wyjdź z domu, rozwijaj i ucz się” w Budapeszcie.

W wyjeździe uczestniczyło 6 osób: 5 pracowników Fundacji (w tym 1 osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim) oraz 1 asystent związany z Fundacją.

Szkolenie przeprowadziła węgierska organizacja MEOSZ – jedna z największych organizacji w tym kraju, która na co dzień aktywnie walczy o prawa osób z niepełnosprawnościami a także realizuje wiele projektów wspierających te osoby aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym.

W ramach szkolenia pracownicy i współpracownicy Fundacji wzięli udział w wykładach/warsztatach i prezentacjach dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnościami na terenie Węgier, barier architektonicznych w administracji publicznej i transporcie oraz uregulowań prawnych i aspektów dyskryminacji w życiu społecznym. 

Udział w tym niezwykle ciekawym szkoleniu pozwolił nam poznać specyfikę działalności organizacji MEOSZ i szeroką gamę rozwiązań przez nią stosowanych w następujących obszarach:

  • Zasady przystosowania przestrzeni publicznej na Węgrzech pod kątem potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym w szczególności obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury transportowej oraz ich praktyczna realizacja.
  • Nowoczesne technologie jako wsparcie dla osób z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi na przykładzie projektu „Bez barier”, w ramach którego beneficjenci otrzymali urządzenia i komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem, śledzące ruch oczu, warg, specjalne myszki, tablety itp. Dzięki tym rozwiązaniom osoby o ograniczonej sprawności organizmu mogą korzystać z wirtualnych usług, pracować oraz komunikować się z otoczeniem.
  • Sytuacja osób z niepełnosprawnością na uczelniach wyższych, usługi środowiskowe, możliwości mieszkaniowe oraz pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej na Węgrzech.
  • Zagadnienia teoretyczne i rozwiązania prawne dotyczące osób z niepełnosprawnością w skali europejskiej i krajowej na przykładach m.in. Międzynarodowej Klasyfikacji Upośledzeń, Niepełnosprawności oraz Inwalidztwa (ICIDH, 1980 r.), Konwencji międzynarodowych oraz krajowych aktów prawnych.
  • Możliwości uprawiania turystyki osób z niepełnosprawnością na przykładzie Bendeguz’a Nagy, wiceprezesa MEOSZ, adwokata i podróżnika, osoby poruszającej się na wózku, który przez ostatnie 20 lat odwiedził ponad 100 krajów (Europa, Azja, Afryka i Południowa Ameryka).

W trakcie szkolenia mieliśmy możliwość wzięcia udziału w:

  • wizycie studyjnej w MEREK (Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Fizycznie) podczas, której poznaliśmy funkcjonowanie jednej z najlepszych instytucji  na Węgrzech świadczących usługi pobytów rehabilitacyjnych z elementami terapii zajęciowej oraz psychologii.
  • spotkaniu z podróżnikiem a zarazem wiceprezesem MEOSZ Bendeguzem Nagy, który przedstawił prezentację ze swoich egzotycznych podróży udowadniając, że niepełnosprawność nie oznacza rezygnacji ze swoich pasji i pomimo ograniczeń można realizować swoje marzenia.
  • warsztatach z prezentacją nowych technologii informatycznych, podczas których mogliśmy spróbować sterowania laptopem za pomocą wzroku, specjalistycznych urządzeń dostosowanych do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności takimi jak tablety, myszki i inne
  • wykładach połączonych z analizą przykładów dyskryminacji osób niepełnosprawnych w życiu publicznym (usługi transportowe, medyczne, kulturalne) oraz poznaliśmy sposoby i narzędzia służące jej przeciwdziałaniu.

Wyjazd szkoleniowy był niezwykle ciekawy i motywujący do działania w tematyce szeroko rozumianej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, zarówno w obszarze likwidacji barier architektonicznych jak i egzekwowania zapisów prawnych umożliwiających osobom z dysfunkcjami swobodne poruszenie się i komunikację w przestrzeni społecznej. Istotną kwestią jest również zmiana sposobu postrzegania osób z niepełnosprawnościami wśród społeczeństwa aby osoby te mogły czuć się pełnoprawnymi uczestnikami we wszystkich dziedzinach życia. Serdecznie dziękujemy organizacji MEOSZ za pełen profesjonalizm w przeprowadzeniu szkolenia oraz zaangażowanie i  ogromną  życzliwość dla jego uczestników !!!

 

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Funkcja trackback/Funkcja pingback

  1. Projekt „Wyjdź z domu, rozwijaj i ucz się! | Fundacja "Wyjdź z Domu" - […] Węgry – Budapeszt 06-09.09.2021 […]

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This