Szkolenie w Budapeszcie dla kadry Fundacji w ramach projektu „Wyjdź z domu, rozwijaj i ucz się!”

W dniach 06-09 wrzesień 2021 roku w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych, pracownicy oraz współpracownicy Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” brali udział w wyjeździe szkoleniowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, POWERAE – 2019-1-PL01-KA104-064700; pn. „Wyjdź z domu, rozwijaj i ucz się” w Budapeszcie.

W wyjeździe uczestniczyło 6 osób: 5 pracowników Fundacji (w tym 1 osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim) oraz 1 asystent związany z Fundacją.

Szkolenie przeprowadziła węgierska organizacja MEOSZ – jedna z największych organizacji w tym kraju, która na co dzień aktywnie walczy o prawa osób z niepełnosprawnościami a także realizuje wiele projektów wspierających te osoby aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym.

W ramach szkolenia pracownicy i współpracownicy Fundacji wzięli udział w wykładach/warsztatach i prezentacjach dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnościami na terenie Węgier, barier architektonicznych w administracji publicznej i transporcie oraz uregulowań prawnych i aspektów dyskryminacji w życiu społecznym. 

Udział w tym niezwykle ciekawym szkoleniu pozwolił nam poznać specyfikę działalności organizacji MEOSZ i szeroką gamę rozwiązań przez nią stosowanych w następujących obszarach:

  • Zasady przystosowania przestrzeni publicznej na Węgrzech pod kątem potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym w szczególności obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury transportowej oraz ich praktyczna realizacja.
  • Nowoczesne technologie jako wsparcie dla osób z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi na przykładzie projektu „Bez barier”, w ramach którego beneficjenci otrzymali urządzenia i komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem, śledzące ruch oczu, warg, specjalne myszki, tablety itp. Dzięki tym rozwiązaniom osoby o ograniczonej sprawności organizmu mogą korzystać z wirtualnych usług, pracować oraz komunikować się z otoczeniem.
  • Sytuacja osób z niepełnosprawnością na uczelniach wyższych, usługi środowiskowe, możliwości mieszkaniowe oraz pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej na Węgrzech.
  • Zagadnienia teoretyczne i rozwiązania prawne dotyczące osób z niepełnosprawnością w skali europejskiej i krajowej na przykładach m.in. Międzynarodowej Klasyfikacji Upośledzeń, Niepełnosprawności oraz Inwalidztwa (ICIDH, 1980 r.), Konwencji międzynarodowych oraz krajowych aktów prawnych.
  • Możliwości uprawiania turystyki osób z niepełnosprawnością na przykładzie Bendeguz’a Nagy, wiceprezesa MEOSZ, adwokata i podróżnika, osoby poruszającej się na wózku, który przez ostatnie 20 lat odwiedził ponad 100 krajów (Europa, Azja, Afryka i Południowa Ameryka).

W trakcie szkolenia mieliśmy możliwość wzięcia udziału w:

  • wizycie studyjnej w MEREK (Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Fizycznie) podczas, której poznaliśmy funkcjonowanie jednej z najlepszych instytucji  na Węgrzech świadczących usługi pobytów rehabilitacyjnych z elementami terapii zajęciowej oraz psychologii.
  • spotkaniu z podróżnikiem a zarazem wiceprezesem MEOSZ Bendeguzem Nagy, który przedstawił prezentację ze swoich egzotycznych podróży udowadniając, że niepełnosprawność nie oznacza rezygnacji ze swoich pasji i pomimo ograniczeń można realizować swoje marzenia.
  • warsztatach z prezentacją nowych technologii informatycznych, podczas których mogliśmy spróbować sterowania laptopem za pomocą wzroku, specjalistycznych urządzeń dostosowanych do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności takimi jak tablety, myszki i inne
  • wykładach połączonych z analizą przykładów dyskryminacji osób niepełnosprawnych w życiu publicznym (usługi transportowe, medyczne, kulturalne) oraz poznaliśmy sposoby i narzędzia służące jej przeciwdziałaniu.

Wyjazd szkoleniowy był niezwykle ciekawy i motywujący do działania w tematyce szeroko rozumianej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, zarówno w obszarze likwidacji barier architektonicznych jak i egzekwowania zapisów prawnych umożliwiających osobom z dysfunkcjami swobodne poruszenie się i komunikację w przestrzeni społecznej. Istotną kwestią jest również zmiana sposobu postrzegania osób z niepełnosprawnościami wśród społeczeństwa aby osoby te mogły czuć się pełnoprawnymi uczestnikami we wszystkich dziedzinach życia. Serdecznie dziękujemy organizacji MEOSZ za pełen profesjonalizm w przeprowadzeniu szkolenia oraz zaangażowanie i  ogromną  życzliwość dla jego uczestników !!!

 

Ostatnie artykuły

2 podcast – Oszczędność energetyczna

2 podcast – Oszczędność energetyczna

Już jest !!! Nasz drugi odcinek ekologicznego podcastu. Tym razem poruszamy temat oszczędności energetycznej. Nie ulega wątpliwości, że zapotrzebowanie na energię ciągle wzrasta, dlatego też szukamy alternatywnych rozwiązań. Więcej na ten temat oraz skutecznych...

czytaj dalej
Erasmus+ KA210-ADU

Erasmus+ KA210-ADU

Dnia 1 lutego 2022 nasza Fundacja rozpoczęła wspólny projekt Erasmus+ KA210-ADU z organizacją ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL ECONOMY GROUP z Grecji. Główną tematyką naszego partnerstwa jest dążenie do rozwoju kompetencji i wymiana doświadczeń kadry partnerów tematach...

czytaj dalej

0 komentarzy

Funkcja trackback/Funkcja pingback

  1. Projekt „Wyjdź z domu, rozwijaj i ucz się! | Fundacja "Wyjdź z Domu" - […] Węgry – Budapeszt 06-09.09.2021 […]

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This