SZKOLENIA

Fundacja „Wyjdź z Domu” zaprasza do skorzystania z oferty  realizacji szkolenia

w zakresie podstaw niesienia pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

 

SAVOIR VIVRE WOBEC OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Podczas szkolenia zapoznamy Państwa z podstawowymi problemami jakie przytrafiają się osobom z niepełnosprawnościami w przestrzeni publicznej (pokażemy jak możemy je niwelować), przedstawimy rodzaje niepełnosprawności i trudności wynikające z nich oraz zasady postępowania w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami (podstawy savoir-vivre).

Udział w naszym szkoleniu pozwoli spojrzeć na niepełnosprawność pod innym kątem, zobaczyć jak postrzega codzienną rzeczywistość osoba z niepełnosprawnością, pozwoli na poznanie sposobów na pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych osobie z niepełnosprawnością oraz na swobodny z nią kontakt.

Szczegółowy program jest dopasowany do:

  • nauczycieli,
  • wykładowców,
  • pracowników placówek oświatowych,
  • innych instytucji publicznych.

Szkolenie to pozwoli Państwu na zwizualizowanie potrzeb Waszych obiektów pod kątem dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Ustawą o dostępności z dnia 19 lipca 2019 (Dz.U.2019 poz.1696).

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbyciu szkolenia „Podstawowe zasady niesienia pomocy osobom z niepełnosprawnościami” wydane przez naszą Fundację.

TERMIN: do ustalenia

Miejsce: wskazane przez Zamawiającego. Miejsce (najlepiej nieduża sala gimnastyczna) powinno zapewnić możliwość przeprowadzenia zajęć z ćwiczeniami praktycznymi dla grupy zgłoszonej liczby uczestników.

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi. Uczestnicy są aktywnie włączani w proces szkoleniowy. W trakcie zajęć uczestnicy siadają na wózku inwalidzkim, uczą się poruszać i sterować wózkiem, mając zakryte oczy mogą doświadczyć rzeczywistości osoby niewidomej. Zapewniamy indywidualny kontakt z trenerem, możliwość zadawania pytań i wspólne rozwiązywanie praktycznych problemów.

CENA: uzależniona od miejsca przeprowadzenia szkolenia i liczby uczestników

Po wysłaniu zapytania ofertowego przedstawimy dokładną cenę szkolenia.

Czas trwania: min. 6 godzin szkoleniowych (1 godzina = 45 min)

Nr wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

 

 

 

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

  Program szkolenia Liczba godzin
1. Podstawowe zagadnienia wynikające z pracy z osobą z niepełnosprawnością, 1
2. Zapoznanie z podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym i pomocniczym służącym osobie z niepełnosprawnością, 1
3. Sposoby pomocy dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim (min. pokonywanie barier architektonicznych), 2
4. Sposoby pomocy dla osoby z uszkodzeniem narządu wzroku (niewidomej i niedowidzącej), 1
5. Sposoby pomocy dla osoby z innymi uszkodzeniami: narządu słuchu (niesłyszącej i niedosłyszącej), narządu ruchu (min. z chorobami wadami genetycznymi, deformacjami ciała czy skróceniami kończyn), formy pomocy osobie niepełnosprawnej podczas zajęć rekreacyjno-sportowych, formy pomocy dla osoby niepełnosprawnej w czynnościach dnia codziennego. 1
  RAZEM: 6

 

Masz pytania? zadzwoń.

 (+48) 606-636-261 Wiceprezes

 (+48) 730-777-296 Biuro

Pin It on Pinterest

Share This