Sprawozdanie z Przeprowadzenia Zbiórki Publicznej

27 kwietnia 2014
Logo fundacji

Departament Administracji Publicznej

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

00-060 Warszawa

ul. Królewska 20

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

 

 

Organizator zbiórki publicznej:

nazwa: FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WYJDŹ Z DOMU”;

adres: 38-321 Moszczenica 78;

e-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com

telefon: 606636261

 

Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 479/2013 z dnia 28-11-2013 r.

 

Zarząd Fundacji „Wyjdź z Domu” przedstawia Państwu sprawozdanie z przeprowadzenia i wykorzystania środków pieniężnych zebranych w trakcie zbiórki publicznej, prowadzonej w dniach 28.11.2013 – 21.02.2014, której celem było dofinansowanie „Wyprawy do Rzymu i Watykanu” osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gorlickiego wraz z asystentami.

Wyprawa, którą organizowaliśmy odbyła się w dniach od 16-21 lutego 2014 roku. Uczestniczyło w niej 36 osób, w tym 24 osoby niepełnosprawne oraz 12 asystentów. Organizując tą wyprawę pokazaliśmy, że pomimo wielu przeciwieństw natury głównie logistycznej, osoby z dysfunkcją fizyczną też mogą podróżować. Udowodniliśmy, że wózek czy choroba nie skazują na bezczynność i marazm. Przy odrobinie chęci i pomocy ludzi dobrej woli niepełnosprawni, mieszkający w miejscach położonych na uboczu, z dala od wielkich miast, są w stanie spełniać swoje marzenia.

Uczestnicy Wyprawy zwiedzili Watykan i Wieczne Miasto, mieli możliwość modlitwy przy grobie błogosławionego Jana Pawła II oraz uczestniczyli w Audiencji Generalnej z Papieżem Franciszkiem. Część z nich miała nawet przyjemność spotkać się z Papieżem bezpośrednio.

Pieniądze zebrane w trakcie zbiórki przeznaczone zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie naszej Wyprawy, a w szczególności na opłacenie autobusu przewożącego uczestników po Rzymie, biletów wstępu do Koloseum i ubezpieczenia.

Całość dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 31 1240 4110 1111 0010 5442 2585 wynosiła: 16 818,72 zł.

 

Wydatki ogółem: 15 164,17 zł, w tym:

wynajem autobusu we Włoszech:

13 592,62 zł

ubezpieczenia:

891,60 zł

bilety do Koloseum:

123,04 zł

koszty, prowizje bankowe

za przelewy międzynarodowe:

156,91 zł

zwrot omyłkowo wpłaconej kwoty:

400,00 zł

 

 

Saldo końcowe:        1 654,56 zł

 

Pozostałe środki w wysokości 1654, 56 zł przeznaczone zostaną na zorganizowanie i przeprowadzenie przyszłorocznej wyprawy do Rzymu i Watykanu osób niepełnosprawnych. Zostaną one wpłacone na lokatę i w ten sposób przeczekają do przyszłorocznej wyprawy.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Zarząd Fundacji Wyjdź z Domu

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Pin It on Pinterest

Share This