Spotkanie edukacyjne w Słowenii w ramach projektu – Edukacja ekologiczna przeciwko wykluczeniu społecznemu

W ramach projektu ,,Edukacja ekologiczna przeciwko wykluczeniu społecznemu”/,,Environmental education against social exclusion” w dniach 16-18.08.2022 r. wspólnie ze ,,Skrawkiem Nieba” zostaliśmy ugoszczeni w przepięknej Słowenii ⛰🌲🌳🌺🌸 przez naszego partnera Drustvo Za Trajnostni Razvoj In Osebnostno Rast – Institut Treelogy 😊😁
W sercu Alp Kamnicko-Sawińskich, czyli w Dolinie Logarskiej 🏞mogliśmy poznać idee zrównoważonego rozwoju w symbiozie z przyrodą. Zostaliśmy przyjęci przez samą Panią Burmistrz w sali konwencyjnej ekologicznego pensjonatu Eko hiša Na razpotju 😊🏘🥗🍝🥧🌻🍀🌲🌳
W czasie pobytu uczestniczyliśmy w niesamowitych spotkaniach oraz warsztatach z pasjonatami przyrody, właścicielami ekologicznych gospodarstw, dzięki którym mogliśmy poznać zintegrowany program turystyczny. Jest on ściśle związany ze środowiskiem naturalnym, lokalną żywnością, usługami i produktami (kulinarnymi, olejkami eterycznymi z lokalnych roślin, lokalnymi przyprawami i ziołami). Dzięki spacerom z przewodnikiem po ścieżkach przyrodniczo – etnograficznych Słoweńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Logarskiej oraz Bajkowego Lasu (Fairytale Forest) mogliśmy w pełni kontemplować otaczające nas bogactwo natury 🌲🌳🌞🌼🍀🌷🌸🏞
Dzięki organizacji pozarządowej Planinstvo za invalide/OPP In Planinec mogliśmy zobaczyć jak wygląda turystyka górska osób z niepełnosprawnościami 👩‍🦽🧑‍🦽👩‍🦼👩‍🦯🧑‍🦯🏔⛰🏞(np. osób niewidzących, niesłyszących czy poruszających się przy pomocy wózków inwalidzkich), którzy mogą wędrować po szlakach przyrodniczych dzięki asystentom oraz specjalistycznym wózkom. Ich poświęcenie, zaangażowanie oraz trud wspinaczki wzbudza wielki szacunek oraz podziw 👏👏👏☺️😊😀
Dzięki pobytowi w Dolinie Logarskiej 🏞 doświadczyliśmy harmonii pomiędzy środowiskiem naturalnym a człowiekiem. To doświadczenie utwierdza nas jeszcze bardziej w przekonaniu jak ważną rolę spełnia tożsamość kulturowa środowiska 🏞⛰🏔🌲🌳🍀🍄🍁🌷🐇🦅🦌
Serdecznie dziękujemy naszemu partnerowi ze Słowenii za przeżycie magicznych chwil kontemplacji natury w otoczeniu pięknych gór, lasów oraz wodospadów ❤️💚❤️💚
 
English version
As part of the project “Environmental education against social exclusion” we were hosted together with Skrawek Nieba by our partner Drustvo Za Trajnostni Razvoj In Osebnostno Rast – Institut Treelogy from 16th to 18th August 2022 in beautiful Slovenia ⛰🌲🌳🌺🌸
In the heart of Kamnik-Savinja Alp, in the Logar Valley, we got to know the ideas of sustainable development in symbiosis with nature. We were received by the mayor herself in the conventional hall of the ecological boarding house Eko hiša Na razpotju 😊🏘🥗🍝🥧🌻🍀🌲🌳
During our stay we participated in amazing meetings and workshops with nature lovers, owners of organic farms, through which we were able to get to know an integrated tourist program. It is closely linked to the environment, local food, services and products (culinary, essential oils of local plants, local spices and herbs). Thanks to guided walks along the natural history and ethnographic trails of the Slovenian Logar Valley Landscape Park and Fairytale Forest, we were able to see the richness of nature around us 🌲🌳🌞🌼🍀🌷🌸🏞
Thanks to the NGO Planinstvo za invalide/OPP In Planinec In Planinec we were able to see what mountain hiking looks like for people with disabilities 👩‍🦽🧑‍🦽👩‍🦼👩‍🦯🧑‍🦯🏔⛰🏞 (e. g. visually impaired, deaf or wheelchair users) who are able to walk on nature trails with the help of helpers and special wheelchairs. Their dedication, commitment and effort arouse great respect and admiration 👏👏👏☺️😊😀
Thanks to the stay in the Logar Valley 🏞 we experienced the harmony between the natural environment and man. This experience reinforces our conviction of the importance of the cultural identity of the environment 🏞⛰🏔🌲🌳🍀🍄🍁🌷🐇🦅🦌
We would like to thank our partner from Slovenia for magical moments of contemplation of nature, surrounded by beautiful mountains, forests and waterfalls ❤️💚❤️💚

Ostatnie artykuły

Zapraszamy na konferencję

Zapraszamy na konferencję

Ośrodek Wsparcia i Testów Kraków-Gorlice wraz z Wydziałem Humanistycznym AGH zapraszają na konferencję „Technologie asystujące w życiu osób z niepełnosprawnościami — nadzieje, obawy, perspektywy”. Odbędzie się ona we wtorek 02.04.2024 na Wydziale Humanistycznym AGH...

czytaj dalej

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This