Spotkanie edukacyjne w Berezka w ramach projektu – Edukacja ekologiczna przeciwko wykluczeniu społecznemu

W ramach projektu ,,Edukacja ekologiczna przeciwko wykluczeniu społecznemu” (,,Environmental education against social exclusion”) w dniach 25-27.07.2022 r. w Polańczyku na terenie Bieszczad🌳🌲 obyło się nasze pierwsze edukacyjne spotkanie z partnerami ze Słowenii (Drustvo Za Trajnostni Razvoj In Osebnostno Rast – Istitut Treelogy) i Polski (Stowarzyszenie ,,Skrawek Nieba”). Podczas mobilności zostały omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące Konwencji ONZ do spraw osób z niepełnosprawnościami, metod pomocy i zasad dostosowania przestrzeni publicznej do ich potrzeb. Ponadto zostały przeprowadzone warsztaty praktycznej pomocy/asysty w pokonywaniu barier architektonicznych przez osoby niewidzące oraz poruszające się przy pomocy wózka inwalidzkiego.👨‍🦽🧑‍🦽👩‍🦽
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i wspaniale spędzony czas ☺️☺️☺️
 
 
English version
As part of the project “Environmental education against social exclusion” from 25 to 27 July 2022 our first educational meeting took place in Polańczyk in the Bieszczady🌳🌲 area with partners from Slovenia (Drustvo Za Trajnostni Razvoj In Osebnostno Rast – Istituto Treelogy) and Poland (“Skrawek Nieba” organization). During the mobility, the main questions were: the main themes of the United Nations Convention (ONZ) on the Rights of Persons with Disabilities, methods of assistance and rules for adapting public space to their needs. In addition, workshops were held on practical help/assistance in overcoming architectural barriers by visually impaired and wheelchair users.👨‍🦽🧑‍🦽👩‍🦽
Many thanks to all participants for their commitment and the great time !! ☺️☺️☺️
 

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This