Rozeznanie Rynku nr 3-RR-9.1.2-2017

3_loga

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” uprzejmie informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. „Wyjdź z domu – bądź aktywny” o nr RPMP.09.01.02-12-0140/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1, poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja. Projekt realizowany w ramach umowy nr RPMP.09.01.02-12-0140/16-00 podpisanej dnia 22.12.2016 r. pomiędzy Fundacją Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, prowadzi rozeznanie rynku w celu wyłonienia trenera warsztatów interpersonalnych i kompetencji społecznych dla 60 uczestników projektu „Wyjdź z domu – bądź aktywny”  (średnio 20 os / rok, przez 3 lata).

 

UWAGA!

Informujemy, że najlepszą ofertę w w/w rozeznaniu rynku złożyła pani Sabina Frączek.

 

Załączniki:

1.

Rozeznanie 3-RR-9.1.9.-2017 – warsztaty internpersonalne – skan

2.

Rozeznanie 3-RR-9.1.9.-2017 – warsztaty internpersonalne – załącznik

 

 

 

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This