Rozeznanie Rynku nr 1-RR-9.1.2-2017

3_loga

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” uprzejmie informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. „Wyjdź z domu – bądź aktywny” o nr RPMP.09.01.02-12-0140/16, realizowanego w ramach działania 9.1. poddziałania 9.1.2. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, prowadzi rozeznanie rynku w celu wyłonienia doradcy zawodowego do przeprowadzenia usług indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu.

Uwaga!

Ulega zmianie termin składania ofert:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień: 27.06.2017 do godziny 12.00

Uwaga!

Informujemy, że najlepszą ofertę na realizację zadań doradcy zawodowego złożyła pani Grażyna Janik.

Załączniki:

1.

Rozeznanie 1-RR-9.1.9.-2017 – doradca zawodowy

2.

Rozeznanie 1-RR-9.1.9.-2017 – doradca zawodowy – załącznik

3.

Pytania i odpowiedzi do Rozeznanie 1-RR-9.1.9.-2017 22.06.2017

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This