Wyjdź z domu, rozwijaj i ucz się! UMOWA FINANSOWANA DLA: Projektu Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  NR UMOWY...