Projekt „Zagraj z nami!”

”Zagraj z nami!”

Projekt w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Nr projektu: 2020-2-PL01-ESC31-082968

Wartość projektu: 6 888,00 EUR

 

Celem głównym projektu jest popularyzacja zaangażowania i społecznej odpowiedzialności młodych osób w wieku 18-30 lat poprzez pracę 5 osobowej grupy inicjatywnej w celu założenia i inauguracji działań orkiestry w terminie 01.10.2020 – 30.09.2021 na terenie powiatu gorlickiego.

W ramach projektu „Zagraj z nami!” zostanie utworzona orkiestra kameralna, która wzbogaci ofertę kulturową miasta, poprzez organizację wydarzeń kulturalnych. Wpłynie to w istotny sposób na rozwój i integrację lokalnej społeczności oraz pobudzi mieszkańców do podejmowania nowych inicjatyw w życiu naszego regionu.

Dzięki realizacji projektu chcemy zmobilizować do działania tych, którzy porzucili muzykowanie z braku możliwości i perspektyw na lokalnej scenie muzycznej. Poprzez regularne spotkania i próby uczestnicy będą mieli możliwość wzbogacenia swojego warsztatu muzycznego i udoskonalenia umiejętności gry zespołowej. Dzięki możliwość ciekawego i twórczego spędzania wolnego czasu stworzymy przestrzeń do rozwijania swoich pasji, zainteresowań oraz umożliwimy członkom naszego zespołu zaistnienie na lokalnej scenie muzycznej.

GŁÓWNYMI ZAŁOŻENIAMI W PROJEKCIE SĄ:

 • utworzenie orkiestry kameralnej składającej się z min. 12 osób na terenie miasta Gorlice w okresie 01.10.2020 – 30.09.2021,
 • zaangażowanie w działania inicjatorskie młodzieży o mniejszych szansach z terenów wiejskich podczas 12 miesięcznego czasu realizacji projektu,
 • organizacja min. 3 koncertów tradycyjnych oraz plenerowych dla różnych grup wiekowych na terenie powiatu gorlickiego podczas 12 miesięcy trwania projektu,
 • organizacja min. 2 tematycznych warsztatów okolicznościowych (min. 16h) w okresie 01.10.2020 – 30.09.2021,
 • podniesienie kwalifikacji i umiejętności organizacyjno–przedsiębiorczych 5 osobowej grupy inicjatywnej w okresie 01.10.2020 – 30.09.2021,
 • opracowanie 2 kompozycji zaprezentowanych podczas koncertów dla społeczności lokalnej w czasie 12 miesięcy realizacji projektu,
 • utworzenie fanpage ’u orkiestry promującego i popularyzującego sztukę na wysokim poziomie artystycznym w okresie 12 miesięcy trwania projektu,
 • popularyzacja muzyki klasycznej i rozrywkowej w klasycznym wydaniu poprzez : min. 3 koncerty oraz comiesięczny cykl udostępnionych materiałów muzycznych w formie np. krótkich filmików, zdjęć, na powstałym fanpage ’u orkiestry kameralnej podczas 12 miesięcy trwania projektu,
 • aktywizacja absolwentów i uczniów szkoły muzycznej do podnoszenia swoich umiejętności oraz podejmowania odważnych inicjatyw społecznych na rzecz wspólnego dobra i idei solidarności,
 • integracja międzypokoleniowa lokalnej społeczności z uwzględnieniem mieszkańców zamieszkujących tereny wiejskie, gdzie dostęp do kultury jest ograniczony chociażby ze względu na słabą infrastrukturę komunikacyjną,
 • zwiększenie świadomości roli muzyki w życiu min. 50 osób wśród naszej społeczności lokalnej (na podstawie ilości osób uczestniczących w koncertach) w ciągu 12 miesięcy trwania projektu,
 • zwiększenie świadomości młodych ludzi na możliwość wpływu na naszą społeczność lokalną poprzez aktywne działania promujące powstanie i rozwój orkiestry kameralnej,
 • zacieśnianie współpracy, wymiana doświadczeń oraz rozwijanie nowych inicjatyw z instytucjami kulturalnymi w regionie

Projekt „Zagraj z nami!” realizowany jest przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,, Wyjdź z domu” z siedzibą: ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, Projekty Solidarności.

⬇ Szczegóły prowadzenia rekrutacji do festivalu dostępne w linku poniżej ⬇ 

Lumen Art Festival jest elementem projektu Zagraj z Nami z EKS

Szczegółowe informacje oraz kontakt dostępne są pod:

Prezes – Agnieszka Pyzik

Tel: +48 730 777 293

E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com

Wiceprezes – Stanisław Gurba

Tel: +48 606 636 261

E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com

Koordynator – Marcin Fejklowicz

Tel: +48 667 474 711

E-mail: marcin.fejklowicz@wp.pl

 • Strona internetowa: www.wyjdzzdomu.pl
 • Facebook: Lumen Art Festival
 • E-mail: lumenartfest@gmail.com
 • Biuro projektu: ul. 11 Listopada 27, 38-300 Gorlice (w godzinach od 8.00 do 16.00)

DOKUMENTY INFORMACYJNE I REKRUTACYJNE DO POBRANIA PONIŻEJ:

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 2. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 3. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – RODO
 4. POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARIACKICH
 5. FORMATKA – KOLOR WORD
 6. REGULAMIN KONCERTÓW/OŚWIADCZENIE COVID 19 GCK

 

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This