Projekt „Z tradycją w przyszłość”

9 października 2020

„Z tradycją w przyszłość”

Projekt w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Nr projektu: 2020-2-PL01-ESC31-082994

Wartość projektu: 6 314,00 EUR

 

Celem głównym projektu jest popularyzacja zaangażowania i społecznej odpowiedzialności młodych osób w wieku 18-30 lat poprzez pracę 5 osobowej grupy inicjatywnej w celu założenia i rozpoczęcia działalności kapeli ludowej oraz zespołu tanecznego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (6-10 lat) w terminie 01.09.2020 – 31.07.2021 na terenie powiatu gorlickiego.

W ramach projektu zostanie utworzona grupa osób działających w perspektywie długoterminowej na rzecz budowania lokalnej sceny muzycznej oraz zaangażowania uczestników w popularyzację folkloru Pogórza jako elementu bogatej historii naszych dziadków. Przyczyni się to  do aktywizacji oraz integracji miejscowej społeczności, zwłaszcza do integracji międzypokoleniowej, poprzez współpracę z najmłodszymi na rzecz wspólnego dzieła. Poprzez podejmowanie inicjatyw zwiększy się świadomość wpływu młodych ludzi na naszą społeczność lokalną oraz możliwość realizacji projektów dla wspólnego dobra i idei solidarności.

GŁÓWNYMI ZAŁOŻENIAMI W PROJEKCIE SĄ:
  • aktywizacja dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, do uczestnictwa w zajęciach tańca i śpiewu ludowego, utworzenie grupy tanecznej składającej się z min. 10 osób w czasie 11 miesięcznego okresu trwania projektu.
  • stworzenie przyjaznego środowiska dla dzieci oraz pierwszego w powiecie gorlickim miejsca dedykowanego najmłodszym, w którym będą mogły poznawać folklor przez aktywne zajęcia oraz rozwijać wzajemną wrażliwość, dbając o zespół jako wspólne dobro.
  • organizacja zajęć dla dzieci w wieku od 6-10 lat (zajęcia rytmiczne i umuzykalniające, wokalno-taneczne, podczas których dzieci będą mogły poznać melodie i pieśni pogórzańskie oraz nauczą się prostych układów tanecznych),
  • wspomaganie rozwoju dziecka oraz kształtowanie jego osobowości dzięki systematycznym zajęciom, stworzeniu warunków, które pomogą rozwijać takie cechy jak: wytrwałość, samodzielność, kreatywność, solidarność w grupie, odpowiedzialność oraz staną się inspiracją do zrealizowania własnych pomysłów,
  • aktywizacja lokalnych muzyków pochodzących z terenu Gorlic i okolic dzięki założeniu kapeli ludowej składającej się z min. 4 osób, które jednocześnie należą do grupy inicjatywnej przyczyni się do ich podniesienia umiejętności i warsztatu muzycznego,
  • organizacja min. 2 koncertów zespołu tanecznego wraz z kapelą ludową.
  • ntegracja międzypokoleniowa podczas organizowanych zajęć i koncertów ze szczególnym uwzględnieniem osób pochodzących z terenów wiejskich w powiecie gorlickim i z ograniczonym dostępem do kultury.
  • zwiększenie atrakcyjności i profesjonalizmu występów grupy poprzez zakup ludowych strojów Pogórzan dla kapeli i grupy tanecznej.
  • kultywowanie muzycznej tradycji poprzez zakup regionalnych instrumentów dla kapeli – kontrabas, bęben oraz elementów wyposażenia sali prób,
  • odkrycie zapomnianych lub rzadko wykonywanych melodii i pieśni pogórzańskich, opracowanie co najmniej 5 nowych aranżacji tych utworów.

Projekt „Z tradycją w przyszłość” realizowany jest przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,, Wyjdź z domu” z siedzibą: ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, Projekty Solidarności.

Szczegółowe informacje oraz kontakt dostępne są pod:

Prezes – Agnieszka Pyzik

Tel: +48 730 777 293

E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com

Wiceprezes – Stanisław Gurba

Tel: +48 606 636 261

E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com

Koordynator – Joanna Fejklowicz

Tel: +48 502 932 204

E-mail: joanna.fejklowicz1@gmail.com

 


Ostatnie artykuły

2 podcast – Oszczędność energetyczna

2 podcast – Oszczędność energetyczna

Już jest !!! Nasz drugi odcinek ekologicznego podcastu. Tym razem poruszamy temat oszczędności energetycznej. Nie ulega wątpliwości, że zapotrzebowanie na energię ciągle wzrasta, dlatego też szukamy alternatywnych rozwiązań. Więcej na ten temat oraz skutecznych...

czytaj dalej
Erasmus+ KA210-ADU

Erasmus+ KA210-ADU

Dnia 1 lutego 2022 nasza Fundacja rozpoczęła wspólny projekt Erasmus+ KA210-ADU z organizacją ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL ECONOMY GROUP z Grecji. Główną tematyką naszego partnerstwa jest dążenie do rozwoju kompetencji i wymiana doświadczeń kadry partnerów tematach...

czytaj dalej

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This