Projekt „Z tradycją w przyszłość”

9 października 2020

„Z tradycją w przyszłość”

Projekt w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Nr projektu: 2020-2-PL01-ESC31-082994

Wartość projektu: 6 314,00 EUR

 

Celem głównym projektu jest popularyzacja zaangażowania i społecznej odpowiedzialności młodych osób w wieku 18-30 lat poprzez pracę 5 osobowej grupy inicjatywnej w celu założenia i rozpoczęcia działalności kapeli ludowej oraz zespołu tanecznego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (6-10 lat) w terminie 01.09.2020 – 31.07.2021 na terenie powiatu gorlickiego.

W ramach projektu zostanie utworzona grupa osób działających w perspektywie długoterminowej na rzecz budowania lokalnej sceny muzycznej oraz zaangażowania uczestników w popularyzację folkloru Pogórza jako elementu bogatej historii naszych dziadków. Przyczyni się to  do aktywizacji oraz integracji miejscowej społeczności, zwłaszcza do integracji międzypokoleniowej, poprzez współpracę z najmłodszymi na rzecz wspólnego dzieła. Poprzez podejmowanie inicjatyw zwiększy się świadomość wpływu młodych ludzi na naszą społeczność lokalną oraz możliwość realizacji projektów dla wspólnego dobra i idei solidarności.

GŁÓWNYMI ZAŁOŻENIAMI W PROJEKCIE SĄ:
  • aktywizacja dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, do uczestnictwa w zajęciach tańca i śpiewu ludowego, utworzenie grupy tanecznej składającej się z min. 10 osób w czasie 11 miesięcznego okresu trwania projektu.
  • stworzenie przyjaznego środowiska dla dzieci oraz pierwszego w powiecie gorlickim miejsca dedykowanego najmłodszym, w którym będą mogły poznawać folklor przez aktywne zajęcia oraz rozwijać wzajemną wrażliwość, dbając o zespół jako wspólne dobro.
  • organizacja zajęć dla dzieci w wieku od 6-10 lat (zajęcia rytmiczne i umuzykalniające, wokalno-taneczne, podczas których dzieci będą mogły poznać melodie i pieśni pogórzańskie oraz nauczą się prostych układów tanecznych),
  • wspomaganie rozwoju dziecka oraz kształtowanie jego osobowości dzięki systematycznym zajęciom, stworzeniu warunków, które pomogą rozwijać takie cechy jak: wytrwałość, samodzielność, kreatywność, solidarność w grupie, odpowiedzialność oraz staną się inspiracją do zrealizowania własnych pomysłów,
  • aktywizacja lokalnych muzyków pochodzących z terenu Gorlic i okolic dzięki założeniu kapeli ludowej składającej się z min. 4 osób, które jednocześnie należą do grupy inicjatywnej przyczyni się do ich podniesienia umiejętności i warsztatu muzycznego,
  • organizacja min. 2 koncertów zespołu tanecznego wraz z kapelą ludową.
  • ntegracja międzypokoleniowa podczas organizowanych zajęć i koncertów ze szczególnym uwzględnieniem osób pochodzących z terenów wiejskich w powiecie gorlickim i z ograniczonym dostępem do kultury.
  • zwiększenie atrakcyjności i profesjonalizmu występów grupy poprzez zakup ludowych strojów Pogórzan dla kapeli i grupy tanecznej.
  • kultywowanie muzycznej tradycji poprzez zakup regionalnych instrumentów dla kapeli – kontrabas, bęben oraz elementów wyposażenia sali prób,
  • odkrycie zapomnianych lub rzadko wykonywanych melodii i pieśni pogórzańskich, opracowanie co najmniej 5 nowych aranżacji tych utworów.

Projekt „Z tradycją w przyszłość” realizowany jest przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,, Wyjdź z domu” z siedzibą: ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, Projekty Solidarności.

Szczegółowe informacje oraz kontakt dostępne są pod:

Prezes – Agnieszka Pyzik

Tel: +48 730 777 293

E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com

Wiceprezes – Stanisław Gurba

Tel: +48 606 636 261

E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com

Koordynator – Joanna Fejklowicz

Tel: +48 502 932 204

E-mail: joanna.fejklowicz1@gmail.com

 


Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This