Projekt „Wyjdź z domu, rozwijaj i ucz się!

Wyjdź z domu, rozwijaj i ucz się!

UMOWA FINANSOWANA DLA:

Projektu Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

NR UMOWY POWERAE-209-1-PL01-KA104-064700

Wartość programu: 237 983,85 PLN

Podstawowym celem projektu jest przygotowanie kadry fundacji do działań na szerokim polu europejskim. Dzięki realizacji niniejszego projektu fundacja zrobi kolejny wielki krok rozwoju i zacznie współpracować z organizacjami z innych krajów europejskich. Naszym celem nadrzędnym jest poszerzenie edukacyjnego oraz turystycznego portalu NOCLEGI BEZ BARIER na obszar przynajmniej kilku krajów Europy Środkowej, a może również krajów z pozostałych części Unii Europejskiej. Poprzez zrealizowanie niniejszego projektu znacznie się do tego marzenia przybliżymy. Ponadto dzięki realizacji projektu nastąpi:

1. Wzrost kompetencji i umiejętności kadry zarządzającej organizacją oraz personelu kierującego poszczególnymi działaniami (łącznie 5 osób), poprzez uczestnictwo w kursie języka angielskiego oraz zdobycie doświadczenia w koordynacji działań międzynarodowych w czasie 24 miesięcy realizacji projektu.

2. Wzrost umiejętności posługiwania się językiem angielskim kadry edukacyjnej fundacji (8 osób) poprzez uczestnictwo w intensywnym kursie języka angielskiego i wyjeździe szkoleniowym i pozostałych wyjazdach w czasie 24 miesięcy realizacji projektu.

3. Nawiązanie współpracy transgranicznej fundacji, poprzez rozpoczęcie kontaktów z organizacjami z krajów UE zajmujących się pracą z osobami z niepełnosprawnościami w czasie 24 miesięcy realizacji projektu.

4. Rozpoczęcie przygotowań do opracowania wspólnego portalu edukacyjno-turystycznego w zakresie dostępności miejsc noclegowych i turystycznych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w czasie 24 miesięcy realizacji projektu.

5. Rozwój oferty edukacyjnej i poprawa kompetencji kadry zajmującej się edukacją społeczeństwa w zakresie pomagania os. z niep. (łącznie 8 osób) poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach pokazujących techniki pomagania osobom z niep. w innych krajach Europy, job shadowing podczas prowadzonych szkoleń przez inne organizacje w celu odkrycia nowych sposobów przekazania wiedzy uczestnikom warsztatów w czasie 24 miesięcy realizacji projektu.

6. Rozwój wiedzy w zakresie zasad dostępności pomieszczeń i otoczenia dla osób z niepełnosprawnościami w różnych krajach EU w czasie 24 miesięcy realizacji projektu.

7. Rozwój wiedzy i umiejętności kadry edukacyjnej (5 osób) w zakresie tworzenia atrakcyjnych materiałów oraz filmów edukacyjnych, zasad tworzenia scenariuszy opracowywanych materiałów i akcji edukacyjnych poprzez udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu opracowywania materiałów filmowych i edukacyjnych, job shadowing w czasie 24 miesięcy realizacji projektu.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

 

Szkolenia zrealizowane w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych:

Austria – Innsbruck 18-25.08.2020

Włochy – Merano 07-10.06.2021

Teneryfa – Santa Cruz De Tenerife 26-29.07.2021

Chorwacja – Zagrzeb 09-12.08.2021

Węgry – Budapeszt 06-09.09.2021

Niemcy – Augsburg 18-21.10.2021

Ostatnie artykuły

2 podcast – Oszczędność energetyczna

2 podcast – Oszczędność energetyczna

Już jest !!! Nasz drugi odcinek ekologicznego podcastu. Tym razem poruszamy temat oszczędności energetycznej. Nie ulega wątpliwości, że zapotrzebowanie na energię ciągle wzrasta, dlatego też szukamy alternatywnych rozwiązań. Więcej na ten temat oraz skutecznych...

czytaj dalej
Erasmus+ KA210-ADU

Erasmus+ KA210-ADU

Dnia 1 lutego 2022 nasza Fundacja rozpoczęła wspólny projekt Erasmus+ KA210-ADU z organizacją ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL ECONOMY GROUP z Grecji. Główną tematyką naszego partnerstwa jest dążenie do rozwoju kompetencji i wymiana doświadczeń kadry partnerów tematach...

czytaj dalej

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This