Projekt „Wyjdź z domu, rozwijaj i ucz się!

Wyjdź z domu, rozwijaj i ucz się!

UMOWA FINANSOWANA DLA:

Projektu Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

NR UMOWY POWERAE-209-1-PL01-KA104-064700

Wartość programu: 237 983,85 PLN

Podstawowym celem projektu jest przygotowanie kadry fundacji do działań na szerokim polu europejskim. Dzięki realizacji niniejszego projektu fundacja zrobi kolejny wielki krok rozwoju i zacznie współpracować z organizacjami z innych krajów europejskich. Naszym celem nadrzędnym jest poszerzenie edukacyjnego oraz turystycznego portalu NOCLEGI BEZ BARIER na obszar przynajmniej kilku krajów Europy Środkowej, a może również krajów z pozostałych części Unii Europejskiej. Poprzez zrealizowanie niniejszego projektu znacznie się do tego marzenia przybliżymy. Ponadto dzięki realizacji projektu nastąpi:

1. Wzrost kompetencji i umiejętności kadry zarządzającej organizacją oraz personelu kierującego poszczególnymi działaniami (łącznie 5 osób), poprzez uczestnictwo w kursie języka angielskiego oraz zdobycie doświadczenia w koordynacji działań międzynarodowych w czasie 24 miesięcy realizacji projektu.

2. Wzrost umiejętności posługiwania się językiem angielskim kadry edukacyjnej fundacji (8 osób) poprzez uczestnictwo w intensywnym kursie języka angielskiego i wyjeździe szkoleniowym i pozostałych wyjazdach w czasie 24 miesięcy realizacji projektu.

3. Nawiązanie współpracy transgranicznej fundacji, poprzez rozpoczęcie kontaktów z organizacjami z krajów UE zajmujących się pracą z osobami z niepełnosprawnościami w czasie 24 miesięcy realizacji projektu.

4. Rozpoczęcie przygotowań do opracowania wspólnego portalu edukacyjno-turystycznego w zakresie dostępności miejsc noclegowych i turystycznych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w czasie 24 miesięcy realizacji projektu.

5. Rozwój oferty edukacyjnej i poprawa kompetencji kadry zajmującej się edukacją społeczeństwa w zakresie pomagania os. z niep. (łącznie 8 osób) poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach pokazujących techniki pomagania osobom z niep. w innych krajach Europy, job shadowing podczas prowadzonych szkoleń przez inne organizacje w celu odkrycia nowych sposobów przekazania wiedzy uczestnikom warsztatów w czasie 24 miesięcy realizacji projektu.

6. Rozwój wiedzy w zakresie zasad dostępności pomieszczeń i otoczenia dla osób z niepełnosprawnościami w różnych krajach EU w czasie 24 miesięcy realizacji projektu.

7. Rozwój wiedzy i umiejętności kadry edukacyjnej (5 osób) w zakresie tworzenia atrakcyjnych materiałów oraz filmów edukacyjnych, zasad tworzenia scenariuszy opracowywanych materiałów i akcji edukacyjnych poprzez udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu opracowywania materiałów filmowych i edukacyjnych, job shadowing w czasie 24 miesięcy realizacji projektu.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

 

Szkolenia zrealizowane w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych:

Austria – Innsbruck 18-25.08.2020

Włochy – Merano 07-10.06.2021

Teneryfa – Santa Cruz De Tenerife 26-29.07.2021

Chorwacja – Zagrzeb 09-12.08.2021

Węgry – Budapeszt 06-09.09.2021

Niemcy – Augsburg 18-21.10.2021

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This