Projekt „Ty też jesteś ważny”

”Ty też jesteś ważny”

Projekt w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Nr projektu: 2021-1-PL01-ESC30-SOL-000036736

Wartość projektu: 6 888,00 EUR

CEL PROJEKTU:

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost poczucia własnej wartości i pomoc min. 7 rodzinom dzieci z niepełnosprawnościami, które na co dzień zmagają się z wieloma trudnościami i wyzwaniami związanymi z leczeniem i rehabilitacją dzieci, poprzez uczestnictwo dzieci i rodziców w różnych formach wsparcia oferowanych w trakcie 12 miesięcy realizacji projektu. Celem dodatkowym jest popularyzacja zaangażowania i społecznej odpowiedzialności młodych osób w wieku 18-30 lat, poprzez pracę 5-osobowej grupy inicjatywnej w celu odszukania rodzin, zaplanowania form wsparcia, organizowania i popularyzacji idei pomocy na rzecz rodzin dzieci niepełnosprawnych z powiatu gorlickiego i powiatów przyległych w okresie 12 miesięcy realizacji projektu.

Projekt skierowany jest do:

rodzin dzieci niepełnosprawnych z powiatu gorlickiego i powiatów przyległych,

społeczności lokalnej (mieszkańców powiatu gorlickiego i powiatów przyległych).

GŁÓWNYMI ZAŁOŻENIAMI W PROJEKCIE SĄ:

 • promocja działań na rzecz Rodzin dzieci niepełnosprawnych,
 • popularyzacja idei wsparcia ze strony lokalnej społeczności,
 • podniesienie umiejętności organizacyjno-przedsiębiorczych 5-osobowej grupy inicjatywnej,
 • rozwijanie poczucia własnej wartości i pewności siebie, samooceny oraz samoświadomości uczestników projektu,
 • motywowanie do budowania znajomości koleżeńskich pomiędzy rodzicami będącymi beneficjentami projektu,
 • oferowanie pomocy w rozwiązywaniu problemów życia codziennego związanych z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym.

KORZYŚCI SPOŁECZNE JAKIE ZOSTANĄ OSIĄGNIĘTE DZIĘKI REALIZACJI PROJEKTU:

 • aktywizacja i integracja społeczności lokalnej,
 • wspieranie gospodarki lokalnej poprzez zatrudnianie przedsiębiorców realizujących poszczególne etapy projektu,
 • pobudzanie i mobilizowanie rodzin dzieci niepełnosprawnych do włączania się w życie społeczne,
 • zachęcanie innych młodych osób do podejmowania inicjatyw społecznych,
 • przekazanie wiedzy między uczestnikami projektu,
 • wzrost zaangażowania osób w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych,
 • przekazanie uczestnikom pozytywnej energii i emocji,
 • rozwój poczucia własnej wartości, wzrostu wiary we własne siły, nadziei na lepsze jutro, umiejętności dbania o własne zdrowie fizyczne i psychiczne uczestników,
 • nawiązanie współpracy, wymiana informacji, doświadczenia, wiedzy na temat leczenia, rehabilitacji, możliwości
  pozyskiwania środków finansowych miedzy uczestnikami, – uzyskiwanie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.

Projekt „Ty też jesteś ważny” realizowany jest przez 5 osobowy zespół wolontariuszy pod patronatem Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z domu” z siedzibą: ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica przy współpracy z Gabinetami Terapeutycznymi „Drabinka” z siedzibą: ul. Węgierska 48. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

 Szczegóły prowadzenia rekrutacji oraz dane kontaktowe zostaną udostępnione wkrótce!

Ostatnie artykuły

Ważna książka na temat zespołu Downa

Ważna książka na temat zespołu Downa

Fundacja Teraz Wy wraz z kilkunastoma rodzinami dzieci z zespołem Downa pisze książkę, której celem jest szerzenie empatii wobec dzieci i osób z niepełnosprawnościami. Chcemy bez tabu opowiedzieć o różnych aspektach życia z dzieckiem z zespołem: o marzeniach, planach,...

czytaj dalej
Ruszyły zapisy na kurs o zdrowiu na Akademii ABCsenior

Ruszyły zapisy na kurs o zdrowiu na Akademii ABCsenior

Zaproszenie dla Seniorów! „Moja krew, moje zdrowie – cykl warsztatów z lekarką i diagnostką laboratoryjną na temat roli badań i codziennej profilaktyki” Już dziś zapraszamy do rejestracji na bezpłatne zajęcia ONLINE, na żywo, z lekarką, z możliwością zadawania pytań...

czytaj dalej

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This