Projekt „Ty też jesteś ważny”

”Ty też jesteś ważny”

Projekt w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Nr projektu: 2021-1-PL01-ESC30-SOL-000036736

Wartość projektu: 6 888,00 EUR

CEL PROJEKTU:

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost poczucia własnej wartości i pomoc min. 7 rodzinom dzieci z niepełnosprawnościami, które na co dzień zmagają się z wieloma trudnościami i wyzwaniami związanymi z leczeniem i rehabilitacją dzieci, poprzez uczestnictwo dzieci i rodziców w różnych formach wsparcia oferowanych w trakcie 12 miesięcy realizacji projektu. Celem dodatkowym jest popularyzacja zaangażowania i społecznej odpowiedzialności młodych osób w wieku 18-30 lat, poprzez pracę 5-osobowej grupy inicjatywnej w celu odszukania rodzin, zaplanowania form wsparcia, organizowania i popularyzacji idei pomocy na rzecz rodzin dzieci niepełnosprawnych z powiatu gorlickiego i powiatów przyległych w okresie 12 miesięcy realizacji projektu.

Projekt skierowany jest do:

rodzin dzieci niepełnosprawnych z powiatu gorlickiego i powiatów przyległych,

społeczności lokalnej (mieszkańców powiatu gorlickiego i powiatów przyległych).

GŁÓWNYMI ZAŁOŻENIAMI W PROJEKCIE SĄ:

 • promocja działań na rzecz Rodzin dzieci niepełnosprawnych,
 • popularyzacja idei wsparcia ze strony lokalnej społeczności,
 • podniesienie umiejętności organizacyjno-przedsiębiorczych 5-osobowej grupy inicjatywnej,
 • rozwijanie poczucia własnej wartości i pewności siebie, samooceny oraz samoświadomości uczestników projektu,
 • motywowanie do budowania znajomości koleżeńskich pomiędzy rodzicami będącymi beneficjentami projektu,
 • oferowanie pomocy w rozwiązywaniu problemów życia codziennego związanych z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym.

KORZYŚCI SPOŁECZNE JAKIE ZOSTANĄ OSIĄGNIĘTE DZIĘKI REALIZACJI PROJEKTU:

 • aktywizacja i integracja społeczności lokalnej,
 • wspieranie gospodarki lokalnej poprzez zatrudnianie przedsiębiorców realizujących poszczególne etapy projektu,
 • pobudzanie i mobilizowanie rodzin dzieci niepełnosprawnych do włączania się w życie społeczne,
 • zachęcanie innych młodych osób do podejmowania inicjatyw społecznych,
 • przekazanie wiedzy między uczestnikami projektu,
 • wzrost zaangażowania osób w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych,
 • przekazanie uczestnikom pozytywnej energii i emocji,
 • rozwój poczucia własnej wartości, wzrostu wiary we własne siły, nadziei na lepsze jutro, umiejętności dbania o własne zdrowie fizyczne i psychiczne uczestników,
 • nawiązanie współpracy, wymiana informacji, doświadczenia, wiedzy na temat leczenia, rehabilitacji, możliwości
  pozyskiwania środków finansowych miedzy uczestnikami, – uzyskiwanie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.

Projekt „Ty też jesteś ważny” realizowany jest przez 5 osobowy zespół wolontariuszy pod patronatem Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z domu” z siedzibą: ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica przy współpracy z Gabinetami Terapeutycznymi „Drabinka” z siedzibą: ul. Węgierska 48. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

 Szczegóły prowadzenia rekrutacji oraz dane kontaktowe zostaną udostępnione wkrótce!

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This