Projekt „Tradycje muzyczne w czterech porach roku”

”Tradycje muzyczne w czterech porach roku”

Projekt w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Nr Projektu: 2021-1-PL01-ESC30-SOL-000036834

Realizacja projektu: od 05.10.2021 r. – 04.10.2022 r.

Wartość projektu: 6 888,00 EUR

Celem głównym projektu ”Tradycje muzyczne w czterech porach roku” jest przypomnienie mieszkańcom Gminy Łużna bogactwa ich kultury i tradycji muzycznej. Odbędzie się to poprzez wybór 10 pieśni odnalezionych w prywatnych zbiorach miejscowych pasjonatów muzyki (pieśni patriotyczne, przyśpiewki ludowe, kolędy i pastorałki). Zaaranżowanie i opracowanie zostaną zaprezentowane podczas koncertów etapowych i spotkania integracyjnego wyznaczonych na cztery pory roku:

 • Wiosna – Pieśni pokutne i pasyjne
 • Lato – Przyśpiewki i pieśni ludowe
 • Jesień – Pieśni i piosenki patriotyczne
 • Zima – Kolędy i pastorałki

Wydany zostanie śpiewnik w ciągu 12 miesięcy realizacji projektu. W trakcie realizacji projektu podejmiemy się wyszukania melodii i utworów nieznanych szerszemu gronu odbiorców, które są elementem folkloru oraz spuścizną bogatych i długoletnich tradycji muzycznych Pogórzan. Utwory te następnie zostaną zaaranżowane przez młodych, lokalnych kompozytorów. Chcemy przyczynić się do promocji gwary językowej, kultury i tradycji muzycznej Pogórzan jako źródła inspiracji dla tworzenia współczesnej muzyki chóralnej i zespołowej, a także do integracji międzypokoleniowej.

Projekt ,,Tradycje muzyczne w czterech porach roku” będzie realizowany przez grupę młodych osób (5 osób z grupy młodych w wieku 18-30 lat) pasjonatów muzyki i kultury. Projekt będzie realizowany na terenie Pogórza, a dokładnie Gminy Łużna.

Działania w ramach projektu obejmować będą:

 • przywrócenie zapomnianych pieśni sakralnych, ludowych i patriotycznych Gminy Łużna współczesnym pokoleniom,
 • aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej poprzez zmotywowanie lokalnych twórców i muzyków do zaangażowania się w inicjatywy rozwoju kulturalnego Pogórza,
 • umożliwienie uczestnikom projektu i zespołom biorącym w nim udział rozwoju umiejętności wokalnych i muzycznych, a także pogłębienie wiedzy w zakresie muzyki oraz historii regionu,
 • propagowanie kultury śpiewu chóralnego wśród różnych grup wiekowych,
 • zachęcenie młodego pokolenie do poszukiwań muzyki zapomnianej,
 • zdobywanie nowych i większych doświadczeń scenicznych,
 • pozyskanie umiejętności pracy w zespole projektowym,
 • podniesienie poczucia własnej wartości oraz wartości społecznej i na rzecz lokalnej kultury,
 • długoterminową promocję działań projektowych i lokalną kulturę,
 • integrację wielopokoleniowej grupy odbiorców.

Planowane rezultaty projektu to:

 • lepsze poznanie muzycznej spuścizny oraz jej utrwalenie i przekazanie młodszym pokoleniom,
 • wydanie śpiewnika w ilości 200 egzemplarzy z 10 zapomnianymi pieśniami z Gminy Łużna,
 • organizacja koncertów etapowych jako okazja do integracji lokalnej społeczności, z nauką o tradycjach i folklorze Pogórza,
 • warsztaty wokalne podnoszące kompetencje muzyczne uczestników projektu (30 uczestników w czasie 24 godzin warsztatów),
 • rozwój kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, organizacji i planowania oraz współpracy w grupie,
 • opracowanie nowych aranży utworów przez młodych kompozytorów polskich przyczyni się do promocji naszego regionu, a także rozwoju zasobów opracowań chóralnych na bazie muzyki ludowej,
 • poprzez współczesne aranżacje zapomniane utwory i melodie dostaną nowe życie,
 • Pozyskanie nowych członków do chóru Cantabile w różnych przedziałach wiekowych.

Projekt ”Tradycje muzyczne w czterech porach roku” realizowany jest przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,, Wyjdź z domu” z siedzibą: ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, Projekty Solidarności.

Koordynator – mgr Jan Wypasek

Tel:  +48 660 615 170

E-mail: janwypasek@wp.pl

 • Strona internetowa: www.wyjdzzdomu.pl
 • Facebook: fundacjawyjdzzdomu
 • E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com
 • Biuro projektu: ul. 11 Listopada 27, 38-300 Gorlice (w godzinach od 8.00 do 16.00)

 

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This