Projekt „Tradycje muzyczne w czterech porach roku”

5 października 2021

”Tradycje muzyczne w czterech porach roku”

Projekt w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Nr Projektu: 2021-1-PL01-ESC30-SOL-000036834

Realizacja projektu: od 05.10.2021 r. – 04.10.2022 r.

Wartość projektu: 6 888,00 EUR

Celem głównym projektu ”Tradycje muzyczne w czterech porach roku” jest przypomnienie mieszkańcom Gminy Łużna bogactwa ich kultury i tradycji muzycznej. Odbędzie się to poprzez wybór 10 pieśni odnalezionych w prywatnych zbiorach miejscowych pasjonatów muzyki (pieśni patriotyczne, przyśpiewki ludowe, kolędy i pastorałki). Zaaranżowanie i opracowanie zostaną zaprezentowane podczas koncertów etapowych i spotkania integracyjnego wyznaczonych na cztery pory roku:

 • Wiosna – Pieśni pokutne i pasyjne
 • Lato – Przyśpiewki i pieśni ludowe
 • Jesień – Pieśni i piosenki patriotyczne
 • Zima – Kolędy i pastorałki

Wydany zostanie śpiewnik w ciągu 12 miesięcy realizacji projektu. W trakcie realizacji projektu podejmiemy się wyszukania melodii i utworów nieznanych szerszemu gronu odbiorców, które są elementem folkloru oraz spuścizną bogatych i długoletnich tradycji muzycznych Pogórzan. Utwory te następnie zostaną zaaranżowane przez młodych, lokalnych kompozytorów. Chcemy przyczynić się do promocji gwary językowej, kultury i tradycji muzycznej Pogórzan jako źródła inspiracji dla tworzenia współczesnej muzyki chóralnej i zespołowej, a także do integracji międzypokoleniowej.

Projekt ,,Tradycje muzyczne w czterech porach roku” będzie realizowany przez grupę młodych osób (5 osób z grupy młodych w wieku 18-30 lat) pasjonatów muzyki i kultury. Projekt będzie realizowany na terenie Pogórza, a dokładnie Gminy Łużna.

Działania w ramach projektu obejmować będą:

 • przywrócenie zapomnianych pieśni sakralnych, ludowych i patriotycznych Gminy Łużna współczesnym pokoleniom,
 • aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej poprzez zmotywowanie lokalnych twórców i muzyków do zaangażowania się w inicjatywy rozwoju kulturalnego Pogórza,
 • umożliwienie uczestnikom projektu i zespołom biorącym w nim udział rozwoju umiejętności wokalnych i muzycznych, a także pogłębienie wiedzy w zakresie muzyki oraz historii regionu,
 • propagowanie kultury śpiewu chóralnego wśród różnych grup wiekowych,
 • zachęcenie młodego pokolenie do poszukiwań muzyki zapomnianej,
 • zdobywanie nowych i większych doświadczeń scenicznych,
 • pozyskanie umiejętności pracy w zespole projektowym,
 • podniesienie poczucia własnej wartości oraz wartości społecznej i na rzecz lokalnej kultury,
 • długoterminową promocję działań projektowych i lokalną kulturę,
 • integrację wielopokoleniowej grupy odbiorców.

Planowane rezultaty projektu to:

 • lepsze poznanie muzycznej spuścizny oraz jej utrwalenie i przekazanie młodszym pokoleniom,
 • wydanie śpiewnika w ilości 200 egzemplarzy z 10 zapomnianymi pieśniami z Gminy Łużna,
 • organizacja koncertów etapowych jako okazja do integracji lokalnej społeczności, z nauką o tradycjach i folklorze Pogórza,
 • warsztaty wokalne podnoszące kompetencje muzyczne uczestników projektu (30 uczestników w czasie 24 godzin warsztatów),
 • rozwój kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, organizacji i planowania oraz współpracy w grupie,
 • opracowanie nowych aranży utworów przez młodych kompozytorów polskich przyczyni się do promocji naszego regionu, a także rozwoju zasobów opracowań chóralnych na bazie muzyki ludowej,
 • poprzez współczesne aranżacje zapomniane utwory i melodie dostaną nowe życie,
 • Pozyskanie nowych członków do chóru Cantabile w różnych przedziałach wiekowych.

Projekt „Od sacrum do klasyki – piękno kompromisu” realizowany jest przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,, Wyjdź z domu” z siedzibą: ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, Projekty Solidarności.

Koordynator – mgr Jan Wypasek

Tel:  +48 

E-mail: janwypasek@wp.pl

 • Strona internetowa: www.wyjdzzdomu.pl
 • Facebook: fundacjawyjdzzdomu
 • E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com
 • Biuro projektu: ul. 11 Listopada 27, 38-300 Gorlice (w godzinach od 8.00 do 16.00)

 

Ostatnie artykuły

2 podcast – Oszczędność energetyczna

2 podcast – Oszczędność energetyczna

Już jest !!! Nasz drugi odcinek ekologicznego podcastu. Tym razem poruszamy temat oszczędności energetycznej. Nie ulega wątpliwości, że zapotrzebowanie na energię ciągle wzrasta, dlatego też szukamy alternatywnych rozwiązań. Więcej na ten temat oraz skutecznych...

czytaj dalej
Erasmus+ KA210-ADU

Erasmus+ KA210-ADU

Dnia 1 lutego 2022 nasza Fundacja rozpoczęła wspólny projekt Erasmus+ KA210-ADU z organizacją ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL ECONOMY GROUP z Grecji. Główną tematyką naszego partnerstwa jest dążenie do rozwoju kompetencji i wymiana doświadczeń kadry partnerów tematach...

czytaj dalej

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This