Projekt ”Świeża krew – młodzież rozwija orkiestrę dętą!”

”Świeża krew – młodzież rozwija orkiestrę dętą!”

“Fresh blood – young people develop a brass band!” 

Projekt w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Nr projektu: 2022-1-PL01-ESC30-SOL-000071016

Realizacja projektu: od 01.08.2022 r. – 31.07.2023 r.

Wartość projektu: 6 888,00 EUR

Głównym celem projektu jest wniesienie istotnego wkładu w życie lokalnej społeczności. . Projekt jest skierowany do konkretnej grupy i tworzy możliwości działania na szczeblu lokalnym (w szczególności w społecznościach zlokalizowanych na obszarach wiejskich). Przez realizację projektu chcemy umożliwić społeczności lokalnej, w tym osobom o ograniczonej mobilności, udział w wydarzeniach kulturalnych blisko ich miejsca zamieszkania.

Poprzez organizację koncertów dążyć się będzie do wzmacniania solidarności międzyludzkiej oraz budowania i umacniania wspólnoty lokalnej.

Projekt zakłada również:

 • wspomóc zarząd orkiestry młodzieńczą kreatywnością i sprawić, że jeszcze będzie o nich głośno,
 • przeprowadzenie rekrutacji zarówno dla amatorów jak również absolwentów pobliskich szkół muzycznych,
 • zorganizowanie dla obecnych członków orkiestry warsztatów muzycznych podnoszące ich umiejętności gry na instrumentach,
 • podtrzymanie tradycji organizacji koncertów, co pomoże bardziej zjednoczyć wszystkich członków orkiestry,
 • zwiększenie składu osobowego orkiestry poprzez opracowanie i wdrożenie systemu rekrutacji dla nowych członków zespołu,
 • stworzenie elektronicznej bazy zasobów muzycznych.

Przewidziane rezultaty projektu:

 • stworzenie identyfikacji wizualnej i zaprojektowanie logo orkiestry, które będzie ich wyróżniało pośród innych zespołów i które będą mogli wykorzystać na różnego rodzaju polach ekspozycji,
 • kompleksowy plan rekrutacji dla absolwentów i uczniów pobliskich szkół muzycznych aby umożliwić im kontynuowanie przygody z muzyką w orkiestrze,
 • zorganizowanie minimum 3 koncertów o różnej tematyce.

Projekt ”Świeża krew – młodzież rozwija orkiestrę dętą!” realizowany jest przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,, Wyjdź z domu” z siedzibą: ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, Projekty Solidarności finansowane ze środków Unii Europejskiej.

 Kontakt:

 • Strona internetowa:wyjdzzdomu.pl
 • Facebook: fundacjawyjdzzdomu
 • E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com
 • Tel: 730 777 296
 • Biuro projektu: 11 Listopada 27, 38-300 Gorlice (w godzinach od 8.00 do 16.00)

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This