Projekt ”Po zdrowie z naturą”

”Po zdrowie z naturą”

“For help with nature” 

Projekt w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Nr projektu: 2022-1-PL01-ESC30-SOL-000069686

Realizacja projektu: od 01.08.2022 r. – 31.07.2023 r.

Wartość projektu: 6 888,00 EUR

Projekt skierowany jest do:

– rodzin dzieci niepełnosprawnych z powiatu gorlickiego

– społeczności lokalnej (mieszkańców powiatu gorlickiego)

Kluczowym celem projektu jest pomoc rodzinom opiekującym się osobami z niepełnosprawnościami, szczególnie dziećmi i młodymi ludźmi z niepełnosprawnościami. Rodziny te na co dzień zmagają się z wieloma trudnościami i wyzwaniami związanymi z zabezpieczeniem leczenia i rehabilitacji.

Celem dodatkowym jest popularyzacja zaangażowania i społecznej odpowiedzialności młodych osób w wieku 18-30 lat, poprzez pracę naszej 5-osobowej grupy inicjatywnej w celu dotarcia do rodzin, zaplanowania form wsparcia, organizowania i popularyzacji idei pomocy na rzecz rodzin dzieci niepełnosprawnych.

Pozostałe cele to:

 • promocja działań na rzecz rodzin dzieci niepełnosprawnych,
 • popularyzacja idei wsparcia ze strony lokalnej społeczności,
 • podniesienie umiejętności organizacyjno-przedsiębiorczych 5-osobowej grupy inicjatywnej
 • rozwijanie poczucia własnej wartości i pewności siebie, samooceny oraz samoświadomości uczestników projektu,
 • motywowanie do budowania znajomości koleżeńskich pomiędzy rodzicami będącymi beneficjentami projektu,
 • oferowanie pomocy w rozwiązywaniu problemów życia codziennego związanych z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym,
 • uświadomienie rodzicom, jakie możliwości życiowe daje miejsce zamieszkania w naszych warunkach geograficzno-przyrodniczych.

Przewidywane korzyści społeczne osiągnięte dzięki realizacji projektu to:

 • aktywizacja i integracja społeczności lokalnej,
 • wspieranie gospodarki lokalnej poprzez zatrudnianie miejscowych realizatorów poszczególnych etapów projektu,
 • pobudzanie i mobilizowanie rodzin dzieci niepełnosprawnych do włączania się w życie społeczne,
 • zachęcanie innych młodych osób do podejmowania inicjatyw społecznych,
 • przekazanie wiedzy między uczestnikami projektu,
 • wzrost zaangażowania osób w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych,
 • przekazanie uczestnikom pozytywnej energii i emocji,
 • rozwój poczucia własnej wartości, wzrostu wiary we własne siły, nadziei na lepsze jutro, umiejętności dbania o własne zdrowie fizyczne i psychiczne uczestników,
 • nawiązanie współpracy, wymiana informacji, doświadczenia, wiedzy na temat leczenia, rehabilitacji, możliwości pozyskiwania środków finansowych miedzy uczestnikami,
 • uzyskiwanie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych,- rozwijanie indywidualnych zainteresowań i pasji.

Projekt w znacznej części będzie realizowany na łonie przyrody, więc łączy się bezpośrednio z obszarem ochrony środowiska, poprzez poznawanie lokalnych roślin dziko rosnących i ich zrównoważone wykorzystywanie na potrzeby odżywiania, zachowania zdrowia, przy jednoczesnym poszanowaniu przyrody.

Nastąpi również promocja wśród uczestników i przedsiębiorców zrównoważonych oraz odpowiedzialnych praktyk ekologicznych poprzez m.in.:

 • korzystanie z naczyń wielorazowego użycia (kubków, talerzy, sztućców) podczas warsztatów,
 • zorganizowanie części spotkań organizacyjnych w formie on-line,
 • ograniczenie zużycia papieru w czasie realizacji projektu np. poprzez przesyłanie informacji drogą elektroniczną,
 • wykorzystywanie przedmiotów z recyklingu podczas warsztatów.

Projekt ” Po zdrowie z natura” realizowany jest przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,, Wyjdź z domu” z siedzibą: ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, Projekty Solidarności finansowane ze środków Unii Europejskiej.

 Kontakt:

 • Strona internetowa:wyjdzzdomu.pl
 • Facebook: fundacjawyjdzzdomu
 • E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com
 • Tel: 730 777 296
 • Biuro projektu: ul. 11 Listopada 27, 38-300 Gorlice (w godzinach od 8.00 do 16.00)

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This