Projekt „Od sacrum do klasyki – piękno kompromisu”

1 września 2021

„Od sacrum do klasyki – piękno kompromisu”

Projekt w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Nr Projektu: 2021-1-PL01-ESC30-SOL-000036849

Realizacja projektu: od 01.09.2021 r. – 31.08.2022 r.

Wartość projektu: 6 888,00 EUR

Celem głównym projektu „Od sacrum do klasyki – piękno kompromisu” jest rozwój umiejętności wokalnych i instrumentalnych członków Chóru Tu Domine i Kwartetu Eslavio, a także umożliwienie dostępu do kultury dla lokalnej społeczności poprzez organizacje koncertów i nagrań. Projekt bezpośrednio skierowany jest do obecnych i byłych członków chóru oraz kwartetu smyczkowego.

Cele założone w projekcie przyczynią się do:

 • promocji chóru TuDomine i zespołu Eslavo Quartet.
 • wzrostu zainteresowania słuchaczy ziemi gorlickiej i sądeckiej pięknem muzyki klasycznej i sakralnej.
 • popularyzacji muzyki klasycznej i sakralnej.
 • promocji twórczośći młodych kompozytorów poprzez nawiązanie współpracy i pozyskiwanie opracowań utworów.
 • doskonalenie umiejętności wokalnych i dykcyjnych oraz instrumentalnych i aranżacyjnych poprzez organizację dedykowanych warsztatów.
 • zorganizowanie minimum 3 wspólnych koncertów chóru i kwartetu,
 • nagrania teledysku promującego Beskid Sądecki, Beskid Niski oraz lokalne tereny.
 • nagrania wideo z występu chóru i kwartetu w zabytkowym kościele z listy UNESCO, promującego historie i zabytki naszego terenu oraz udostępnienie go szerokiemu gronu odbiorców (Social Media- Fb, Yt).
 • wzbogacenia własnych doświadczeń artystycznych poprzez wysłuchanie koncertów w filharmonii i operze.
 • zaangażowania w oprawę wizualną naszych wystąpień publicznych poprzez zakup strojów koncertowych,
 • doskonalenia umiejętności komunikacyjnych i pracy w grupie zadaniowej.

Działania w ramach projektu obejmują:

 • przeprowadzenie warsztatów wokalnych i z zakresu emisji głosu dla członków chóru Tu Domine (łącznie 40 godz.),
 • przeprowadzenie warsztatów wokalno – instrumentalnych dla członków chóru oraz kwartetu smyczkowego (24 godz.),
 • przeprowadzenie warsztatów z aranżacji utworów dla kwartetu (24 godz.),
 • zakup strojów koncertowych dla członków chóru i kwartetu,
 • nagranie wspólnego występu chóru i kwartetu z repertuarem sakralnym i klasycznym w jednym z kościołów wpisanych na listę UNESCO,
 • nagranie teledysku z wybranym repertuarem na tle przyrody Beskidu Niskiego i Sądeckiego,
 • organizacja min 3 koncertów łączących muzykę sakralną i klasyczną dla lokalnej społeczności.

Planowane rezultaty projektu to:

 • wzrost umiejętności wokalnych u członków chóru Tu Domine,
 • rozwój umiejętności gry na instrumentach strunowych u członków kwartetu Eslavio,
 • doskonalenie umiejętności scenicznych wśród członków chóru oraz kwartetu,
 • promocja muzyki sakralnej oraz klasycznej,
 • umożliwienie dostępu do wydarzeń kulturalnych dla lokalnej społeczności,
 • promocja obiektów światowego dziedzictwa kulturowego UNSECO znajdujących się na terenie Beskidu Niskiego
 • propagowanie piękna i walorów przyrodniczych Beskidu Niskiego i Sądeckiego wśród szerokiego grona odbiorców,
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych i pracy w grupie zadaniowej wśród Uczestników projektu.

Projekt Od sacrum do klasyki – piękno kompromisu” realizowany jest przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,, Wyjdź z domu” z siedzibą: ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, Projekty Solidarności.

Koordynator – mgr inż. Stanisław Gurba

Tel:  +48 606 636 261

E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com

 • Strona internetowa: www.wyjdzzdomu.pl
 • Facebook: fundacjawyjdzzdomu
 • E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com
 • Biuro projektu: ul. 11 Listopada 27, 38-300 Gorlice (w godzinach od 8.00 do 16.00)

Ostatnie artykuły

2 podcast – Oszczędność energetyczna

2 podcast – Oszczędność energetyczna

Już jest !!! Nasz drugi odcinek ekologicznego podcastu. Tym razem poruszamy temat oszczędności energetycznej. Nie ulega wątpliwości, że zapotrzebowanie na energię ciągle wzrasta, dlatego też szukamy alternatywnych rozwiązań. Więcej na ten temat oraz skutecznych...

czytaj dalej
Erasmus+ KA210-ADU

Erasmus+ KA210-ADU

Dnia 1 lutego 2022 nasza Fundacja rozpoczęła wspólny projekt Erasmus+ KA210-ADU z organizacją ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL ECONOMY GROUP z Grecji. Główną tematyką naszego partnerstwa jest dążenie do rozwoju kompetencji i wymiana doświadczeń kadry partnerów tematach...

czytaj dalej

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This