Projekt „Od sacrum do klasyki – piękno kompromisu”

„Od sacrum do klasyki – piękno kompromisu”

Projekt w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Nr Projektu: 2021-1-PL01-ESC30-SOL-000036849

Realizacja projektu: od 01.09.2021 r. – 31.08.2022 r.

Wartość projektu: 6 888,00 EUR

Celem głównym projektu „Od sacrum do klasyki – piękno kompromisu” jest rozwój umiejętności wokalnych i instrumentalnych członków Chóru Tu Domine i Kwartetu Eslavio, a także umożliwienie dostępu do kultury dla lokalnej społeczności poprzez organizacje koncertów i nagrań. Projekt bezpośrednio skierowany jest do obecnych i byłych członków chóru oraz kwartetu smyczkowego.

Cele założone w projekcie przyczynią się do:

 • promocji chóru TuDomine i zespołu Eslavo Quartet.
 • wzrostu zainteresowania słuchaczy ziemi gorlickiej i sądeckiej pięknem muzyki klasycznej i sakralnej.
 • popularyzacji muzyki klasycznej i sakralnej.
 • promocji twórczośći młodych kompozytorów poprzez nawiązanie współpracy i pozyskiwanie opracowań utworów.
 • doskonalenie umiejętności wokalnych i dykcyjnych oraz instrumentalnych i aranżacyjnych poprzez organizację dedykowanych warsztatów.
 • zorganizowanie minimum 3 wspólnych koncertów chóru i kwartetu,
 • nagrania teledysku promującego Beskid Sądecki, Beskid Niski oraz lokalne tereny.
 • nagrania wideo z występu chóru i kwartetu w zabytkowym kościele z listy UNESCO, promującego historie i zabytki naszego terenu oraz udostępnienie go szerokiemu gronu odbiorców (Social Media- Fb, Yt).
 • wzbogacenia własnych doświadczeń artystycznych poprzez wysłuchanie koncertów w filharmonii i operze.
 • zaangażowania w oprawę wizualną naszych wystąpień publicznych poprzez zakup strojów koncertowych,
 • doskonalenia umiejętności komunikacyjnych i pracy w grupie zadaniowej.

Działania w ramach projektu obejmują:

 • przeprowadzenie warsztatów wokalnych i z zakresu emisji głosu dla członków chóru Tu Domine (łącznie 40 godz.),
 • przeprowadzenie warsztatów wokalno – instrumentalnych dla członków chóru oraz kwartetu smyczkowego (24 godz.),
 • przeprowadzenie warsztatów z aranżacji utworów dla kwartetu (24 godz.),
 • zakup strojów koncertowych dla członków chóru i kwartetu,
 • nagranie wspólnego występu chóru i kwartetu z repertuarem sakralnym i klasycznym w jednym z kościołów wpisanych na listę UNESCO,
 • nagranie teledysku z wybranym repertuarem na tle przyrody Beskidu Niskiego i Sądeckiego,
 • organizacja min 3 koncertów łączących muzykę sakralną i klasyczną dla lokalnej społeczności.

Planowane rezultaty projektu to:

 • wzrost umiejętności wokalnych u członków chóru Tu Domine,
 • rozwój umiejętności gry na instrumentach strunowych u członków kwartetu Eslavio,
 • doskonalenie umiejętności scenicznych wśród członków chóru oraz kwartetu,
 • promocja muzyki sakralnej oraz klasycznej,
 • umożliwienie dostępu do wydarzeń kulturalnych dla lokalnej społeczności,
 • promocja obiektów światowego dziedzictwa kulturowego UNSECO znajdujących się na terenie Beskidu Niskiego
 • propagowanie piękna i walorów przyrodniczych Beskidu Niskiego i Sądeckiego wśród szerokiego grona odbiorców,
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych i pracy w grupie zadaniowej wśród Uczestników projektu.

Projekt Od sacrum do klasyki – piękno kompromisu” realizowany jest przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,, Wyjdź z domu” z siedzibą: ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, Projekty Solidarności.

Koordynator – mgr inż. Stanisław Gurba

Tel:  +48 606 636 261

E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com

 • Strona internetowa: www.wyjdzzdomu.pl
 • Facebook: fundacjawyjdzzdomu
 • E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com
 • Biuro projektu: ul. 11 Listopada 27, 38-300 Gorlice (w godzinach od 8.00 do 16.00)

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This