Projekt „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”

fe_pr_poziom-kolor-01logo_malopolskajpgEU_EFS_rgb 

 

Fundacja „Wyjdź z Domu” zaprasza osoby z niepełnosprawnościami z terenu powiatu gorlickiego i nowosądeckiego (bez miasta Nowy Sącz) do uczestnictwa w projekcie pn. „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”.

Projekt ten skierowany jest wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami w wieku 30+ i więcej, które są:

  1. osobami bezrobotnymi, w tym długotrwale bezrobotnymi
  2. osobami biernymi zawodowo

W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które:

–         są ubezpieczone w KRUS, jako rolnik

–         są ubezpieczone  w KRUS jako domownik rolnika (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników- Dz.U.2016r.,poz.277)

–         Uwaga! Osoby zarejestrowane w KRUS, mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem zawieszenia opłacania składek w KRUS na czas uczestnictwa w projekcie.

Projekt ma na celu pomoc osobom z niepełnosprawnościami w usamodzielnianiu się, zdobyciu kwalifikacji zawodowych i pracy. Kluczowe działania obejmują:

–   wyznaczenie z ekspertem (doradcą zawodowym) ścieżki zawodowej  uczestnika, poradnictwo zawodowe;

–   zatrudnienie wspomagane i pośrednictwo pracy;

–    podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach;

–    uczestnictwo w 3-4 miesięcznych stażach zawodowych;

–    zdobycie pracy.

Wszystkie działania realizowane w projekcie są dla uczestników bezpłatne.

Osobom, które uczestniczą w szkoleniach wypłacane jest stypendium szkoleniowe w wysokości 6.65 zł brutto za jedną godzinę udziału
w szkoleniu.

Osobom biorącym udział w stażach wypłacane jest stypendium stażowe w wysokości 1750 zł brutto miesięcznie. Organizator pokrywa również koszty niezbędnych badań lekarskich oraz koszt dojazdu uczestników na spotkania z doradcą zawodowym.

 Szczegółowe informacje dostępne są:

  • pod nr tel. 605 885 440,
  • pod e-mailem – wyjdz.z.domu@gmail.com
  • strona internetowa: www.wyjdzzdomu.pl
  • biuro projektu: ul. Jagiełły 10, 38-300 Gorlice (otwarte po uprzednim umówieniu telefonicznym)

 

Projekt „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”  dedykowany jest do grupy 24 osób z niepełnosprawnością w wieku 30+ i więcej  (14 kobiet i 10 mężczyzn)

Projekt „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy” realizowany jest przez Project Hub sp. z o.o  z siedzibą w Poznaniu przy ul. Trzcianeckiej 3e w partnerstwie z Fundacją Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,, Wyjdź z domu” z siedzibą w Moszczenicy 78, 38-321 Moszczenica
w ramach RPMP. 08.02.00-IP.02-12-009/15

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich

Dofinansowanie z UE: 358 137,93 złote.

POBIERZ I WYPEŁNIJ DOKUMENT REKRUTACYJNY:

 

logopng260x260project-hub

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This