Projekt „Melodie naszych dziadków, czyli muzyka zapomniana i zasługująca na drugie życie”

9 października 2020

Melodie naszych dziadków, czyli muzyka zapomniana i zasługująca na drugie życie”

 Projekt w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Nr projektu: 2020-2-PL01-ESC31-082996

Wartość projektu: 6 888,00 EUR

 

Celem głównym projektu jest popularyzacja społecznej odpowiedzialności i zaangażowania młodych osób w wieku 18-30 lat poprzez pracę 5 osobowej grupy inicjatywnej w terminie 01.09.2020 – 31.08.2021, w celu odnalezienia, nagrania i popularyzacji dawnych melodii i śpiewów ludowych zachowanych na terenie wsi Szalowa i jej okolicach.

W ramach projektu ,,Melodie naszych dziadków czyli muzyka zapomniana i zasługująca na drugie życie” podjęte będzie wyzwanie w postaci poszukiwań melodii i utworów, nieznanych szerszemu gronu odbiorców, które funkcjonują w obrębie lokalnej społeczności jako element folkloru oraz spuścizna bogatych i długoletnich tradycji muzycznych Szalowej. Chcemy poprzez swoje działania przyczynić się do integracji miejscowej społeczności, zwłaszcza zaś do integracji międzypokoleniowej, poprzez współpracę z osobami starszymi na etapie poszukiwań utworów oraz ich wykonanie i zaprezentowanie młodszemu pokoleniu.

Projekt ,,Melodie naszych dziadków czyli muzyka zapomniana i zasługująca na drugie życie” będzie realizowana. dla min. 10 młodych osób (5 osób z grupy inicjatywnej w wieku 18-30 lat oraz 5 pasjonatów muzyki z naszej społeczności), 50 mieszkańców społeczności lokalnej na terenie powiatu gorlickiego. Główne działania będą realizowane na terenie wsi Szalowa.

Organizacja koncertu finałowego będzie punktem kulminacyjnym działań projektowych oraz pozwoli na zaprezentowanie wyników poszukiwań wśród lokalnej społeczności. Podjęta inicjatywa przez młodych ludzi zapewni integrację różnych grup społecznych i będzie kultywowana w dalszej perspektywie.

GŁÓWNYMI  ZAŁOŻENIAMI W PROJEKCIE SĄ:
  • zaangażowanie w działania inicjatorskie młodzieży o mniejszych szansach z terenów wiejskich podczas 12 miesięcy realizacji projektu
  • podniesienie kwalifikacji i umiejętności organizacyjno-przedsiębiorczych 5-osobowej grupy inicjatywnej w okresie 01.08.2020 – 31.07.2021
  • zebranie i identyfikacja melodii ludowych pozostałych w pamięci starszego pokolenia oraz w prywatnych zbiorach archiwalnych
  • aktywizacja starszego pokolenia oraz integracja międzypokoleniowa lokalnej społeczności poprzez wywiady i spotkania z seniorami w wieku 60+
  • zaproszenie do wspólnego śpiewania melodii ludowych minimum 5 osób spoza grupy inicjatywnej z terenu Szalowej i okolic podczas 12 miesięcy realizacji projektu
  • popularyzacja muzyki regionalnej i folkloru poprzez dokonanie profesjonalnych nagrań minimum 2 utworów opartych na odnalezionych melodiach i zaaranżowanych w nowy sposób, oraz udostępnienie tych nagrań szerokiemu gronu odbiorców w Internecie (YouTube, fanpage, strona internetowa Fundacji ,,Wyjdź z Domu”)
  • przygotowanie i realizacja koncertu skierowanego szczególnie do osób zamieszkujących tereny wiejskie, gdzie dostęp do kultury jest ograniczony, ze względu na słabo rozwiniętą komunikację z większymi ośrodkami miejskimi
  • organizacja warsztatów muzycznych (min. 15 godzin) w okresie 01.08.2020-31.07.2021
  • upowszechnianie wśród młodszego pokolenia muzyki dawnych pokoleń i zwiększenie świadomości młodzieży na możliwość wpływu na naszą społeczność lokalną poprzez podejmowanie działań we współpracy z seniorami
  • podkreślenie roli muzyki w życiu codziennym społeczeństwa poprzez promowanie walorów rodzimego folkloru za pośrednictwem śpiewu wykonywanego na wysokim poziomie oraz zaproszenia do uczestnictwa w koncercie

Projekt „Melodie naszych dziadków, czyli muzyka zapomniana i zasługująca na drugie życie” realizowany jest przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,, Wyjdź z domu” z siedzibą: ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, Projekty Solidarności

Szczegółowe informacje oraz kontakt dostępne są pod:

Prezes – Agnieszka Pyzik

Tel: +48 730 777 293

E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com

Wiceprezes – Stanisław Gurba

Tel: +48 606 636 261

E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com

Koordynator – Maria Dziedzic-Król

Tel: +48 517 131 565

E-mail: miriamdziedzic@gmail.com

 

 

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This