Projekt – „Akredytowane projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry sektora edukacji dorosłych”

Akredytowane projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry sektora edukacji dorosłych

Accredited mobility projects for adult learners and adult education Staff”

 

KA121-ADU – Akredytacja dla organizacji indywidualnej w sektorze edukacji dorosłych

UMOWA FINANSOWANA dla:

Projektu z jednym beneficjentem w ramach Programu ERASMUS+

Nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-ADU-000067888

Realizacja projektu: od 01.06.2022 r. – 31.08.2023 r.

Wartość projektu: 77 260,00 EUR

 

Głównymi celami akredytacji są:

  • Wdrożenie nowego programu edukacyjnego i rozwój 10 członków kardy Fundacji na polu edukacji pozaformalnej osób starszych poprzez uczestnictwo w szkoleniach i job-shadowing w trakcie 5 lat realizacji projektu,
  • Wdrożenie nowego programu edukacyjnego i rozwój 6 członków kardy edukacji Fundacji na polu edukacji społecznej dotyczącej OzN poprzez uczestnictwo w szkoleniach i job-shadowing w ramach 5 lat realizacji projektu,
  • Wdrożenie nowego programu edukacyjnego i rozwój 6 członków kardy Fundacji na polu edukacji obywatelskiej i przedsiębiorczości poprzez uczestnictwo w szkoleniach i job-shadowing w ramach 5 lat realizacji projektu,
  • Wzrost wiedzy i umiejętności 48 osób w wieku 60+ w zakresie kompetencji cyfrowych poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach w trakcie 5 lat realizacji projektu,
  • Wzrost wiedzy i umiejętności 40 osób z grup z mniejszymi szansami w zakresie kompetencji kluczowych poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach w trakcie 5 lat realizacji projektu.

Projekt „Akredytowane projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry sektora edukacji dorosłych, (Accredited mobility projects for adult learners and adult education Staff)” realizowany jest przez Fundację na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z domu” z siedzibą: ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica. Współfinansowany przez Unię Europejską, projekt dla organizacji indywidualnej w sektorze edukacji dorosłych.

Kontakt:

  • Strona internetowa:wyjdzzdomu.pl
  • Facebook: fundacjawyjdzzdomu
  • E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com
  • Tel: 730 777 296
  • Biuro projektu: 11 Listopada 27, 38-300 Gorlice (w godzinach od 8.00 do 16.00)

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności/Non-liability clause:

„Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.”

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This