Podsumowanie projektu ,,Edukacja ekologiczna przeciwko wykluczeniu społecznemu”

Projekt ,,Edukacja ekologiczna przeciwko wykluczeniu społecznemu” ,,Environmental education against social exclusion”

Mobilności zrealizowane podczas projektu

 

Mobilność nr 1

Pierwsza mobilność, czyli wizyta przygotowawcza odbyła się w dniach 29-30.06.2022r. w Gorlicach.    

Celem wizyty było poznanie się kadry zarządzającej partnerów projektu, podpisanie dokumentów formalnych, dyskusja i uzgodnienie metodologii pracy, uzgodnienie i opracowanie wzorów dokumentów formalnych (list obecności, protokołów, harmonogramów, programów zajęć etc.), a także uzgodnienie harmonogramu mobilności i tematów poszczególnych warsztatów i szkoleń.

Zdjęcia przedstawiają spotkanie przedstawicieli organizacji: prezentacja organizacji oraz podpisanie dokumentów formalnych.

Dzięki przeprowadzeniu wizyty przygotowawczej nastąpiło lepsze poznanie się partnerów projektu. Mobilność przyczyniła się do zrozumienia zasad współpracy i kontekstu kulturowego organizacji partnerskich.

Mobilność nr 2

Mobilność odbyła się w dniach 25-27.07.2022r. w Polańczyku i dotyczyła krótkich programów szkoleniowych dla pracowników.   

Celem tej mobilności było przekazanie wiedzy i doświadczenia od kardy fundacji ,,Wyjdź z Domu” kadrze organizacji partnerskich w zakresie edukacji osób z niepełnosprawnościami i ich praw wynikających z konwencji ONZ.

Fundacja ,,Wyjdź z Domu” przygotowała warsztaty dotyczące m.in. omówienia najważniejszych zagadnień Konwencji ONZ do spraw osób z niepełnosprawnościami oraz przedstawienia metod pomocy i zasad dostosowania przestrzeni publicznej do ich potrzeb. Ponadto zostały przeprowadzone warsztaty praktycznej pomocy/asysty w pokonywaniu barier architektonicznych przez osoby niewidzące oraz poruszające się przy pomocy wózka inwalidzkiego.

Na zdjęciach uczestnicy mając zakryte oczy mogli doświadczyć rzeczywistości osoby niewidomej oraz uczyli się jak odpowiednio sterować wózkiem inwalidzkim, by w bezpieczny sposób asekurować osobę z niepełnosprawnością ruchową.

Mobilność nr 3

Mobilność odbyła się w dniach 16-18.08.2022r. w Logarskiej Dolinie (Słowenia) i dotyczyła krótkich programów szkoleniowych dla pracowników.

Celem tej mobilności było przekazanie wiedzy i doświadczenia od kardy Institut Treelogy ze Słowenii kadrze organizacji partnerskich w zakresie opracowywania oferty edukacyjnej ekologicznej z wykorzystaniem lokalnych zasobów przyrody.

W ramach warsztatów Drustvo Za Trajnostni Razvoj In Osebnostno Rast – Institut Treelogy zapoznało uczestników z tematyką oraz metodami prowadzonej przez nich pedagogiki leśnej. Jej celem jest poznawanie ekosystemu leśnego i edukowanie ludzi do równoważonego sposobu życia na przykładzie lasu.  Beneficjenci poznali metody organizacji zrównoważonej i edukacyjnej oferty turystycznej wykorzystującej naturalne zasoby i przystosowanej do osób z różnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Zdjęcia przedstawiają testowanie przez uczestników specjalistycznych wózków, które wykorzystywane są w turystyce górskiej. Kolejne zdjęcia przedstawiają zajęcia w terenie związane z terapią lasem.

Mobilność nr 4

Mobilność odbyła się w dniach 12-14.04.2023r. w miejscowości Łosie i dotyczyła krótkich programów szkoleniowych dla pracowników.

Celem tej mobilności było przekazanie wiedzy i doświadczenia od kardy Stowarzyszenia ,,Skrawek Nieba”, kadrze Fundacji ,,Wyjdź z Domu” oraz Institut Treelogy w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej i na temat zrównoważonego rozwoju.

Stowarzyszenie ,,Skrawek Nieba” przygotowało warsztaty m.in. z zakresu technik terapii łąką i lasem, znaczenia bioróżnorodności w odniesieniu do ziołolecznictwa, miodów oraz ich wykorzystania w lokalnej kuchni. Podczas warsztatów z arteterapii wykonane zostały leśne kokedamy, czyli kule uformowanych z ziemi, torfu, gliny
i mchu. Wiszące ogrody w kulach są doskonałym sposobem na stworzenie własnej kompozycji oraz  stanowią ciekawą alternatywę dla roślin doniczkowych.

Zdjęcia przedstawiają warsztaty z tworzenia kokedamy, która polega na umieszczeniu korzeni wybranej rośliny w kuli ziemi pokrytej mchem i owiniętej sznurkiem.

 Mobilność nr 5

Mobilność 5 odbyła się w dniach 12-15.07.2023r. w Laško (Słowenia) i była to mobilność łączona dorosłych słuchaczy.

Uczestnikami mobilności były osoby z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i osoby zamieszkujące tereny wiejskie. Łącznie ze wszystkich organizacji w mobilności uczestniczyło 40 osób.

Podczas mobilności beneficjenci uczestniczyli w zajęciach propagujących  założenia pedagogiki leśnej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Mieli okazje poznać lokalne przepisy kulinarne i posmakować wyrobów darów lasu. Beneficjenci uczestniczyli w opracowywaniu pomysłów na organizację małej inicjatywy/akcji oraz planów edukacji ekologicznej, które mieli zrealizować do 30.04.2024r.  

Zdjęcia przedstawiają beneficjentów biorących udział w aktywnościach edukacyjnych dotyczących obcowania z przyrodą za pomocą zmysłów.  

Mobilność nr 6

Mobilność 6 odbyła się w dniu 15.03.2024r. w miejscowości Łosie (Polska) i była to wizyta podsumowująca.

Podczas ostatniej mobilności wymieniono cenne uwagi i doświadczenia w kwestiach realizacji projektu i planów edukacji ekologicznej realizowanych w lokalnych społecznościach.

Kolejnym punktem spotkania była ewaluacja działań projektowych oraz propozycje rozwinięcia współpracy o nowe działania edukacyjne.

Zdjęcia pokazują spotkanie przedstawicieli organizacji partnerskich dyskutujących na temat zakończonego projektu.

REZULTATY PROJEKTU:

  • w trakcie trzech mobilności zrealizowano łącznie 72 godziny warsztatów/szkoleń dla kadry edukacji organizacji partnerskich,
  • przeprowadzono 32 godz. warsztatów/szkoleń podczas jednej mobilności łączonej dorosłych słuchaczy do partnera ze Słowenii,
  • organizacje partnerskie przy współudziale beneficjentów opracowały lokalne plany z zakresu edukacji ekologicznej i włączenia społecznego, z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności przekazanej od partnerów projektu,
  • organizacje partnerskie opracowały scenariusze ekologicznych zajęć/ warsztatów/ spotkań z mieszkańcami swoich lokalnych społeczności,
  • wzrost kompetencji kadry organizacji partnerskich w pracy w międzynarodowej grupie, podniesienie kompetencji językowych i interpersonalnych oraz zwiększenie świadomości na temat różnorodności kulturowej państw Unii Europejskiej.

Więcej o naszym projekcie:

OPRACOWANE MATERIAŁY EDUKACYJNE W RAMACH PROJEKTU DO POBRANIA PONIŻEJ ⤵️⤵️

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This