Klub Seniora pomaga i chroni populację ptaków w Gorlicach

17 stycznia 2020

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”  w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji Orlen Dar Serca otrzymała dofinansowanie za zrealizowanie ekologicznego lokalnego projektu pt. „Klub Seniora pomaga i chroni populacje ptaków w Gorlicach” trwającym od 03.10.2019 r. do 31.01.2020 r.

Fundacja Orlen Dar Serca została powołana przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Misją Fundacji jest aktywne partnerstwo z lokalnymi społecznościami, realizowane poprzez stymulowanie i wspieranie ludzi w procesie edukacji, zaangażowanie w projekty na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Celem naszego lokalnego projektu jest pozyskanie nowej oraz poszerzenie już posiadanej wiedzy na temat środowiska naturalnego, ze szczególnym naciskiem na najliczniejsze gatunki ptaków w naszym regionie. Cały projekt jest realizowany przez uczestników Klubu Seniora w Gorlicach.

W tym celu zostały zrealizowane warsztaty multimedialne na temat zanieczyszczeń oraz form ochrony naszej przyrody prowadzone przez panią Kamilę Załęską, Eco-Doradcę Urzędu Miasta Gorlice. W ramach spotkań artystycznych powstały przepiękne plakaty plastyczne o zwróceniu uwagi na bezmyślne zachowanie człowieka w stosunku do przyrody, ze szczególnym naciskiem na ochronę gatunków ptaków. W pracach zostały zaprezentowane najpopularniejsze osobniki
z naszego regionu. Swoje talenty artystyczne nasze seniorki mogły doskonalić pod okiem profesjonalnego gorlickiego artysty rysownika Pana Bartłomieja Belniaka. W październiku seniorzy wyruszyli w przyrodniczą wycieczkę do Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej. Uczestniczyli w prelekcji na temat powstania parku i jego bioróżnorodności na terenie Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym im. J. Szafrańskiego oraz wyruszyli na edukacyjny szlak z przewodnikiem ornitologiem.

Uczestnicy projektu brali również udział w warsztatach przeprowadzonych przez Panią Aleksandrę Piechnik, która napisała pracę magisterską na temat naszego gorlickiego Parku Miejskiego. Prezentacja dotyczyła jego historii powstania, dendroflory oraz różnorodności przyrodniczej. Kolejne prelekcje odnosiły się do roli i znaczenia ptaków miejskich, kwestii charakterystyki budek lęgowych oraz podziwiania eksponatów m.in. piór, czaszek oraz gniazd przywiezionych przez prowadzącego zajęcia pracownika naukowego Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk z Krakowa Pana Łukasza Piechnika. W kolejnym cyklu warsztatowym została poruszona kwestia zbierania, suszenia roślin w celu zapoczątkowania powstałego już w części Zielnika Klubu Seniora. Ciekawostki na temat lokalnych ziół oraz ich właściwości leczniczych, zastosowania zostały przekazane przez leśnika botanika Pana Marcina Widlaka z Leśnictwa Konieczna.

W ujęciu praktycznym seniorzy sadzili drzewa i krzewy przyjazne ptakom na terenie miasta, największa ich ilość w liczbie 48 szt. została posadzona na terenie DPS-u przy ul. Sienkiewicza 30. Na klombie posadzono berberysy odmiany Orange Rocket, Admiration, Golden Ring. Na pozostałej części wsadzono rośliny tj. Mahonia Pospolita, Głogi, Jarzęby Szwedzkie oraz Rokitniki Wąskolistne. Reszta roślin trafiła na tereny gorlickich szkół przy ul. Pięknej 1 (Zespół Szkół nr 1), ul. Wyszyńskiego 16 (Miejski Zespół Szkół nr 3), Krasińskiego 9 (Miejski Zespół Szkół nr 4) , ul. Krakowskiej 5 (Miejski Zespół Szkół nr 5) oraz na osiedla zarządzane przez Małopolską Spółdzielnię. Łącznie naszej społeczności lokalnej przybyło 115 szt. drzew, krzewów przyjaznych ptakom.

Kolejnym przedsięwzięciem w którym wzięli udział seniorzy to własnoręczne składanie z zamówionych elementów budek lęgowych oraz karmników dla ptaków. Ponadto powstały domki dla owadów pożytecznych, które są niezbędne do zapylania plonów. Dla przykładu: pszczoła miodna jest najważniejszym zapylaczem roślin w Polsce, zarówno dla roślin uprawnych, jak i dziko rosnących. Jako uzupełniające są trzmiele, pszczoły samotnice, a wśród nich pszczoła murarka. Wykonane dla nich domki zostały przekazane na tereny 4 ogródków działkowych na terenie Gorlic, a mianowicie na Korczak, Blich, Łokietka i na Ściegiennego. Ponadto do tej pory budki lęgowe, karmniki, domki dla owadów zapylających, dla wiewiórek oraz kaczek trafiły m.in. za pośrednictwem Urzędu Miasta do Parku Miejskiego w Gorlicach, 2 Spółdzielni mieszkaniowych przy ul. Krasińskiego i Konopnickiej oraz Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ul. Władysława Jagiełły 9.
Do końca stycznia zostaną rozdysponowane pozostałe budki lęgowe oraz karmniki w miejscach udostępnionych.

 

 

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This