Od 2019 r. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,,Wyjdź z Domu” prowadzi Gorlicki Klub Seniora (GKS) przy ul. 3 Maja 20. Powstał on w odpowiedzi na artykułowane potrzeby mieszkańców miasta w wieku 60+.  O sukcesie świadczy fakt, iż zapisanych członków  do klubu jest ponad 250 osób starszych i z różnymi stopniami niepełnosprawności. Fundacja pozyskując środki od miasta Gorlice oraz w różnych konkursach grantowych stara się zapewniać szeroką ofertę edukacyjną, kreatywno – artystyczną (np. warsztaty malarskie, rękodzielnicze, florystyczne), przyrodniczą (np. prelekcje botaniczne, ornitologiczne, ogrodnicze) oraz sportową (np. Nording Walking, Pilates, Joga). Organizujemy różnorodne wycieczki w ramach, których seniorzy odwiedzili m.in. Galerię Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach wraz z uczestnictwem w koncercie Festiwal Emanacji ,,Tristan i Izolda” R. Wagnera. Klubowicze aktywnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych typu m.in. wernisaże gorlickich artystów, koncerty (np. zespołu łemkowskiego Serencza, chóru kameralnego Belfersingers), wystawy, wyjścia do gorlickiego kameralnego kina. Ponadto została dwukrotnie zorganizowana wystawa prac seniorów w gorlickim Pawilonie Historii Miasta jak również część wystawionych prac malarskich zasiliła zbiórkę publiczną na kosztowną operację Antosi, dzięki której obecnie dziewczynka może samodzielnie oddychać i wreszcie zaczyna mówić. Ponadto organizujemy spotkania okolicznościowe typu Andrzejki, Wigilia, zabawa świąteczna itp.

Fundacja realizuje w klubie ofertę aktywnego uczenia się przez całe życie i angażuje jego uczestników w programy profilaktyczne oraz rozpowszechniające idee wolontariatu. Nasi gorliccy seniorzy są bardzo zaangażowani we wszystkie proponowane formy aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu, wykazują się zapałem, pozytywną energią nawet w trudnym okresie pandemii COVID-19.

Uczestnikami Klubu mogą być osoby, które łącznie spełniają  następujące kryteria:

  • są mieszkańcami miasta Gorlice,
  • są osobami w wieku powyżej 60 lat,
  • są osobami niepracującymi.

KONTAKT:

  • Telefon: +48 666 602 146
  • E-mail: klubseniora.fwzd@gmail.com
  • Strona internetowa: www.wyjdzzdomu.pl
  • Facebook: klubsenioragorlice
  • Klub Seniora Gorlice: ul. 3 Maja 20, 38-300 Gorlice (w godzinach od 8.00 do 14.00)

DOKUMENTY REKRUTACYJNE ORAZ REGULAMIN DO POBRANIA PONIŻEJ:

  1. REGULAMIN KLUBU SENIORA
  2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Pin It on Pinterest

Share This