„Język angielski w zarządzaniu organizacją pozarządową i wspieraniu osób z mniejszymi szansami”

W dniach 11-15.12.2023 odbyła się mobilność w ramach projektu „ Akredytowane projekty mobilności dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych” Uczestnicy wylecieli na Malagę (Hiszpania) gdzie uczestniczyli w kursie: „Język angielski w zarządzaniu organizacją pozarządową i wspieraniu osób z mniejszymi szansami”.

Celem głównym projektu jest współpraca na arenie międzynarodowej, poznanie narzędzi i metod edukacji dorosłych w odmiennych kulturach oraz popularyzacja aktywizacyjno-integracyjnych rozwiązań w naszym lokalnym środowisku.

Głównymi celami tego szkolenia było:

Rezultat 1: Język angielski w zarządzaniu organizacją pozarządową.
  • Wyposażenie uczestnika w kompetencje językowe umożliwiające swobodną komunikację w złożonych sytuacjach zawodowych, płynne i spontaniczne wyrażanie myśli, a także umiejętność dostosowania języka do okoliczności oraz posługiwania się różnorodnymi narzędziami stylistycznymi w mowie i piśmie.
  • Komunikacja w anglojęzycznym środowisku zarządzania i organizacjach pozarządowych. Poznanie terminologii związanej z poszczególnymi obszarami zarządzania i zastosowanie jej w kontekście zadań stojących przed pracownikami w branży NGO. Zwiększenie umiejętności prowadzenia profesjonalnej rozmowy, korespondencji czy prezentacji na różne zagadnienia z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zarządzaniem projektami.
Rezultat 2: Język angielski w pracy z osobami o mniejszych szansach.
  • Wyposażenie uczestnika w kompetencje językowe umożliwiające swobodną komunikację w złożonych sytuacjach zawodowych, w szczególności związanych z pomocą osobom o mniejszych szansach (osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym, nisko wykwalifikowanym itp.). Płynne i spontaniczne wyrażanie myśli, a także umiejętność dostosowania języka do okoliczności i posługiwania się różnymi narzędziami stylistycznymi w mowie i piśmie.
  • Poznanie terminologii związanej z problemami osób o mniejszych szansach i zastosowanie jej w kontekście zadań stojących przed pracownikami branży pozarządowej. Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów, korespondencji czy prezentacji na różne tematy związane ze współpracą z osobami o mniejszych szansach.

Szkolenie poprowadzone zostało przez: English Connection Av. Europa

Galeria zdjęć⤵️ 

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This