Film podsumowujący projekt – „Edukacja ekologiczna i cyfrowa sposobem na podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmikiem podsumowującym zrealizowany projekt pn. „Edukacja ekologiczna i cyfrowa sposobem na podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa”

Projekt realizowany był w partnerstwie trzech organizacji: Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”, Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Wsi Dominikowice oraz APS Brainery Academy.

Projekt: 2022-1-PL01-KA210-ADU-000084061 trwał 18 miesięcy i finansowany był ze środków Unii Europejskiej.

Rezultatem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób z kadry partnerów w zakresie metod i narzędzi wykorzystywanych w edukacji cyfrowej oraz umiejętności komputerowych i ekologii w okresie 18 miesięcy realizacji projektu, poprzez udział w szkoleniach i warsztatach realizowanych w ramach mobilności.

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This