ASOS 2016 projekt „Wyjdźmy z domu”

Bardzo miło jest nam poinformować, że od 1 sierpnia Fundacja realizuje projekt pn. „Wyjdźmy z domu”, dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, ASOS edycja 2016 r.

Projekt „Wyjdźmy z domu” skierowany jest do społeczności mieszkańców domów pomocy społecznej w powiecie gorlickim (282 osób) oraz wolontariuszy pragnących nieść im pomoc. W projekcie uczestniczyć będzie minimum 60 osób w wieku powyżej 60 roku życia. Głównym założeniem i celem projektu jest zaktywizowanie mieszkańców DPS-ów, pobudzenie ich do działania i realizowania swoich pasji. Projekt zakłada zrealizowanie takich działań jak: zajęcia terapii kreatywnej, zabawy integracyjne i wycieczki oraz szkolenia dla wolontariuszy. Mieszkańcy DPS-ów będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, w tym plastyczne, muzyczne i inne. Dzięki zrealizowaniu projektu nastąpi pobudzenie samotnych i biernych mieszkańców DPS-ów do działania, nastąpi wzrost oferty terapeutycznej DPS-ów dla mieszkańców i
sposobów spędzania wolnego czasu. Dzięki uczestnictwu 20 wolontariuszy w szkoleniach organizowanych podczas projektu zdobędą oni wiedzę i umiejętności na temat niesienia pomocy osobom starszym i z niepełnosprawnościami oraz radzenia sobie w różnych, czasami trudnych sytuacjach.

Projekt ten jest kontynuacją zrealizowanego przez nas w 2015 roku projektu dofinansowanego ze środków programu FIO.

Obecnie prowadzone są przygotowania do zajęć z terapii kreatywnej, organizujemy wycieczkę do Europejskiego Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach oraz ognisko integracyjne. Relacje z działań prowadzonych w projekcie będą pojawiać się na stronie internetowej Fundacji oraz portalu internetowym Facebook.

Logo ASOS 2

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This