Projekt „Aktywnie ku zatrudnieniu”

Aktywnie ku zatrudnieniu

Nr projektu RPMP.09.01.02-12-0267/17

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” w okresie 01.10.2017 – 31.12.2018

Celem projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społeczno – zatrudnieniowej, przez min. 34% spośród 27 osób (15 kobiet, 12 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem  społecznym,  zamieszkujących w myśl Kodeksu Cywilnego woj. małopolskim w powiatach gorlickim lub nowosądeckim,  poprzez udział w kompleksowym wsparciu do 31.12.2018.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  1. Aktywizacja społeczna
  2. Aktywizacja osób niepełnosprawnych
  3. Aktywizacja edukacyjna
  4. Aktywizacja zawodowa

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie–27

Liczba osób z niepełnosprawnych objętych wsparciem w programie – 14

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym., które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 13

Liczba osób zagrożonych. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 18.

Liczba osób zagrożonych. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)–6.

 

Wartość projektu: 436 232,25 zł

Wkład funduszy europejskich: 370 797,41 zł

 

Biuro projektu: Józefa Michalusa 18, Gorlice

(budynek Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 8 w kondygnacji piwnic)

Kontakt: Agnieszka Pyzik , tel. 730 777 293

PLAKAT PROJEKTOWY

 

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This