Projekt – Ty też jesteś ważny

Projekt „Ty też jesteś ważny”

Projekt „Ty też jesteś ważny”

”Ty też jesteś ważny” Projekt w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności Nr projektu: 2021-1-PL01-ESC30-SOL-000036736 Wartość projektu: 6 888,00 EUR CEL PROJEKTU: Celem nadrzędnym projektu jest wzrost poczucia własnej wartości i pomoc min. 7 rodzinom dzieci z...

czytaj dalej

Zobacz naszą broszurę

tekst alternatywny

Raport nt dostosowania obiektów noclegowych

Raport nt dostosowania obiektów noclegowych

Pin It on Pinterest