”Świeża krew – młodzież rozwija orkiestrę dętą!” “Fresh blood - young people develop a brass band!”  Projekt w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności Nr projektu: 2022-1-PL01-ESC30-SOL-000071016 Realizacja projektu: od 01.08.2022 r. – 31.07.2023 r. Wartość...

czytaj dalej