Projekt Edukacja ekologiczna przeciwko wykluczeniu społecznemu (,,Environmental education against social exclusion”) partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji dorosłych UMOWA FINANSOWANA dla: Projektu z wieloma beneficjentami Programu ERASMUS+ Nr...

czytaj dalej