"Edukacja ekologiczna i cyfrowa sposobem na podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa" (Ecological and digital education as a way to raiseenvironmental awareness of the society) KA210-ADU - partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji dorosłych UMOWA...

czytaj dalej